(DĐDN) - Trong những năm gần đây, cùng với những chính sách ưu đãi thông thoáng, linh hoạt và sự đầu tư hợp lý của tỉnh, Đắk Lắk đang được xem là điểm đến cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với những chính sách hợp lý, Đắk Lắk đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư

Để tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành tổng rà soát, điều chỉnh, phê duyệt và công bố các quy hoạch về kết cấu hạ tầng đến năm 2020 làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Đồng thời ban hành một số chính sách ưu đãi, cải cách thủ tục hành chính, nhằm tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng cho các doanh nghiệp.

Cơ chế linh hoạt

Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, từng bước công khai, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư đến với tỉnh. Nhờ vậy, đến nay đã có 9/15 đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố đã và đang triển khai xây dựng mô hình một cửa hiện đại; có 23/37 đơn vị đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Ngoài ra, tỉnh cũng đã ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2011-2015 và hàng năm luôn tổ chức rà soát, đánh giá các công việc đã thực hiện được, ban hành kế hoạch thực hiện cho từng năm.

Riêng đối với các dự án thuộc lĩnh vực trọng điểm kêu gọi đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 nhằm hỗ trợ đào tạo lao động, hỗ trợ lãi vay tín dụng, hỗ trợ xây dựng đường giao thông, đường điện hạ thế cho các nhà đầu tư. Riêng các dự án thực hiện trong cụm công nghiệp, tỉnh có chính sách áp dụng giá thuê đất thô ở mức thấp nhất và hỗ trợ các hạng mục đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng đường trục chính, công trình xử lý nước thải tập trung, cổng - tường rào, chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Hạ tầng hoàn chỉnh

Để tăng hiệu quả trong hoạt động xúc tiến đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh việc nâng cấp toàn diện hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến liên tỉnh nối Đắk Lắk với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và các địa phương khác trong cả nước. Đặc biệt, tỉnh đang tích cực vận động Chính phủ đầu tư tuyến quốc lộ Đăk Lăk - Phú Yên nối với cặp cửa khẩu Đăk Ruê (Việt Nam) - Chi Miết (Campuchia) và phía Campuchia mở tuyến đường từ huyện Cô-nhéc (tỉnh Mondunkiri) về nối với cặp cửa khẩu này, tạo thành tuyến giao thông huyết mạch vận chuyển hàng hóa vùng Tây Nguyên và một số tỉnh của Campuchia về cảng Vũng Rô, hỗ trợ thông thương cửa khẩu, đẩy mạnh quan hệ hợp tác đầu tư giữa các tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển CLV.

Chính việc đầu tư hợp lý đã mang lại cho tỉnh nhiều chuyển biến rõ nét trong các hoạt động thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, để tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, ODA, NGO, tỉnh Đắk Lắk cũng đã ưu tiên đầu tư phát triển các lĩnh vực như thủy lợi, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, điện, hệ thống đường bộ, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong các hoạt động thương mại.

Chính việc đầu tư hợp lý đã mang lại cho tỉnh nhiều chuyển biến rõ nét trong các hoạt động thu hút đầu tư. Số lượng các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện dự án tăng mạnh so với giai đoạn trước. Từ năm 2006 đến nay, tỉnh đã thu hút được 9 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 169,21 triệu USD và 540 dự án của các nhà đầu tư VN với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 65 nghìn tỉ đồng, trong đó 185 dự án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 25 nghìn tỉ đồng. Trong đó có 424 dự án nằm ngoài khu, cụm công nghiệp và 110 dự án nằm trong các khu, cụm công nghiệp. Các dự án chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực thủy điện, công nghiệp và thương mại dịch vụ. Các dự án đầu tư hoàn thành, đi vào hoạt động đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội nhất định, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo và làm thay đổi bộ mặt của tỉnh.

Ông Đinh Xuân Hà – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk cho biết: Đạt được kết quả đó là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của tỉnh trong thời gian qua. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi tin rằng, với những cơ chế ưu đãi linh hoạt thì các nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn khi đầu tư tại Đắk Lắk. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ tối đa và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư đến với Đắk Lắk trong thời gian tới.

L.Thành