Theo đó, 19 chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ, tuyến đường từ các tỉnh, thành phố lân cận vào địa bàn tỉnh gồm: thị xã Phổ Yên 04 chốt, thành phố Sông Công 01 chốt, thành phố Thái Nguyên 02 chốt, huyện Đại từ 01 chốt; huyện Phú Lương 02 chốt, huyện Định Hóa 03 chốt, huyện Võ Nhai 02 chốt, huyện Đồng Hỷ 01 chốt và huyện Phú Bình 03 chốt.

Các chốt có nhiệm vụ kiểm soát, quản lý người và phương tiện đi qua khu vực chốt

Các chốt có nhiệm vụ kiểm soát, quản lý người và phương tiện đi qua khu vực chốt

Thành phần tham gia các chốt gồm lực lượng Công an, Y tế, Quân sự, Quản lý thị trường, Thanh tra giao thông, Dân quân tự vệ, cán bộ xã, phường, thị trấn nơi đặt chốt. Trong đó lực lượng Công an được giao làm tổ trưởng tại các chốt.

Các chốt có nhiệm vụ kiểm soát, quản lý người và phương tiện đi qua khu vực chốt; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; khuyến cáo hạn chế tối đa việc di chuyển từ các tỉnh, thành phố khác đến tỉnh Thái Nguyên khi không có việc cấp bách. Thời gian kiểm soát 24/24h từ ngày 06/4/2020 đến khi có lệnh kết thúc.

Đồng thời kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người và phương tiện vào địa bàn tỉnh, việc thực hiện các quy định của ngành y tế, giao thông vận tải khi tham gia giao thông trong thời gian phòng, chống dịch.

Giao Sở Y tế phối hợp với chính quyền các địa phương chỉ đạo đảm bảo về lực lượng và công tác y tế tại các chốt; ban hành tờ khai khai báo y tế và lấy thông tin y tế, kiểm tra thân nhiệt bắt buộc đối với người vào địa bàn tỉnh khi kiểm soát tại các chốt; bố trí dung dịch sát khuẩn tại các chốt, khử trùng để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt.

Đối với trường hợp người có thân nhiệt cao có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19, kịp thời xử lý tình huống sơ bộ tại chỗ và báo cáo Ban Chỉ đạo cấp huyện tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Kịp thời, chủ động phát hiện các vấn đề khác liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xử lý, đề xuất xử lý đối với các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch COVID-19, vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông theo quy định.

Nguồn kinh phí thực hiện do các các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động về chế độ cho lực lượng của đơn vị mình theo quy định; trường hợp vượt quá khả năng, chủ động đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.