Trân trọng kính mời các nhà thầu, các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu xin gửi hồ sơ năng lực, tham gia khảo sát và chào giá cho dây chuyền KHS, Line 3, Line 4 đã qua sử dụng của Tập đoàn Tân Hiệp Phát theo thông tin sau:

Thời gian nhận hồ sơ: từ 27/10/2020 – 10/11/2020

Thời gian khảo sát: từ 27/10/2020 – 15/11/2020

Thời gian phát hành hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá dự kiến: Từ 20/11/2020 – 30/11/2020.

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến: 01/12/2020-30/12/2020

Người liên hệ gửi hồ sơ đăng ký:

Nguyễn Đình Trần Việt – ĐT: 0901557292 & Trần Đức Thịnh – ĐT: 0908137044

Địa chỉ: Số 219 đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.