Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước

- Thời gian đảm nhận chức vụ: Từ tháng 04/2016

- Sinh năm:1963

- Quê quán: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

- Ngày vào Đảng CSVN: 05/07/1993

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế

- Trình độ chính trị: Cử nhân

Tóm tắt quá trình công tác:

Ông Hồ Đức Phớc

Ông Hồ Đức Phớc

01/1988-5/1993: Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây dựng Quỳnh Lưu, Nghệ An;

5/1993-10/1994: Kế toán trưởng Xí nghiệp xây lắp, Công ty xây dựng 7, Nghệ An;

10/1994-10/1997: Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, Nghệ An;

10/1997-9/2000: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ủy viên UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Vật giá thị xã Cửa Lò, Nghệ An;

9/2000-5/2004: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An;

5/2004-8/2007: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An;

8/2007-10/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An;

10/2010-12/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An;

12/2010 - 3/2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An;

3/2010 - 5/2013: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An;

Từ 15/5/2013 - 10/2015: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An.

Tháng 10/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 18/12/2015, tại kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, ông Hồ Đức Phớc được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Hồ Đức Phớc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày 5/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, được bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.