Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số quy định về điện mặt trời áp mái chưa đi vào thực tế. Đơn cử như Quy định của Chính phủ đang khống chế dưới 1MW mới được là gọi là điện mặt trời áp mái. Trong khi đó, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, trang trại diện tích mái tới vài heta, dù diện tích mái tới vài heta nhưng quy định của điện mặt trời áp mái chỉ sử dụng hết 1 heta vậy diện tích còn lại là rất phí.

Chính phủ cần sớm điều chỉnh quy định “dưới 1MW mới được gọi là điện áp mái” để thúc đẩy sự phát triển điện mặt trời áp mái và giải tỏa hết công suất cho điện mặt trời áp mái các khu công nghiệp, trang trại diện tích lớn.

Tuấn Tú Ghi