Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước tính đến thời điểm này đã mạnh dạn đưa thủ tục hành chính về đất đai của cấp huyện (thủ tục đất đai trên địa bàn TP.Quảng Ngãi) về giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Điều này đã tạo sự hài lòng cho hộ gia đình và cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. 

Từ những bất cập trong thủ tục hành chính về đất đai

Từ năm 2015, sau khi sáp nhập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, tập trung nghiên cứu khắc phục những tồn tại trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thủ tục hành chính về đất đai.

Qua đó Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã xây dựng, triển khai quy trình kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính, ban hành hệ số quy đổi kết quả giải quyết thủ tục hành chính của từng cá nhân để kịp thời điều chỉnh; bố trí công việc khác đối với những cá nhân chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công, thủ tục hành chính bị trễ hoặc có nhiều sai sót. Tuy nhiên, tình trạng trễ hẹn hồ sơ vẫn còn xảy ra nhiều.

Ông Đỗ Minh Hải – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi cho biết, địa bàn TP.Quảng Ngãi biến động về đất đai tương đối lớn, dẫn đến khối lượng công việc của nhân viên thụ lý hồ sơ tăng lên đột biến, nên trễ hẹn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân.

Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố có rất nhiều dự án đang triển khai; một số dự án triển khai nhiều năm chưa xong… cơ quan có thẩm quyền đã ban hành thông báo, quyết định thu hồi đất, nhưng chưa kiểm kê, thu hồi và người dân vẫn nộp hồ sơ biến động (chuyển nhượng, tách thửa...) nên việc giải quyết hồ sơ cần phải kiểm tra, đối chiếu và xác định ranh giới; thông tin thu hồi đất gặp nhiều khó khăn, phải đi thực địa nhiều lần dẫn đến chậm trễ hồ sơ của công dân.

Bên cạnh đó, tình trạng “cò” làm giấy tờ về lĩnh vực đất đai diễn ra tương đối nhiều, đa dạng về thành phần. Những đối tượng làm dịch vụ thường nhận làm thay hồ sơ cho người dân dưới hình thức được ủy quyền, sau đó "bóp méo" thông tin là cơ quan nhà nước giải quyết các thủ tục rất phức tạp, nhằm "lấy tiền công làm dịch vụ" khá cao, trong khi cơ quan nhà nước giải quyết hồ sơ cho người dân rất đơn giản. Điều này làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước.

Nhận thấy tình hình thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đăng ký  biến động do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn TP.Quảng Ngãi chuyển sang tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày 1/7/2019. 

Tạo sự hài lòng cho người dân

Được sự chỉ đao của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã phân tích, chỉ rõ từng mặt hạn chế và yêu cầu phải khắc phục triệt để, nhằm tạo sự hài lòng, giảm bức xúc cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh nhận thấy tình trạng số lượng hồ sơ trễ hẹn trong lĩnh vực đất đai còn nhiều; việc chấp hành quy định về phát hành thông báo xin lỗi chủ hồ sơ và hẹn lại ngày trả trong thời gian qua chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh đó, việc trả hồ sơ không giải quyết cho người dân còn tùy tiện, chưa đúng quy định pháp luật. Việc xử lý hồ sơ, kết thúc hoàn thành giải quyết hồ sơ trên phần mềm quản lý chưa đúng với thực tế.

Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều văn bản đề nghị UBND TP.Quảng Ngãi chỉ đạo, chấn chỉnh sự chậm trễ, dây dưa, kéo dài trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai của một số đơn vị, địa phương trên địa bàn TP.Quảng Ngãi. 

Hiện nay, bình quân mỗi ngày tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận 300 - 400 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố, chiếm hơn 50% số lượng hồ sơ tại trung tâm.

Với nhiều cải tiến, thay đổi phương pháp tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả tại trung tâm đã nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn, tạo sự hài lòng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố khi đến giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn đạt từ 85 - 90%, tăng từ 30 - 40% so với trước. Riêng lĩnh vực đăng ký thế chấp, xóa thế chấp phục vụ hoạt động thế chấp tài sản nhà đất đúng hẹn 100%, giải quyết ngay trong ngày, mặc dù quy định pháp luật cho phép 3 ngày.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Minh Đạo cho biết: Trung tâm PVHCC đã chủ động cải cách quy trình giải quyết thủ tục hành chính về khai báo thuế, nhận thông báo thuế, thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai ngay tại trung tâm, giúp người dân khỏi đi lại nhiều nơi như trước đây và việc thu phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính về đất đai, giá dịch vụ công về đất đai được Vietcombank Quảng Ngãi thu hộ, quản lý chuyển về cơ quan, Kho bạc Nhà nước, vừa thể hiện tính chuyên nghiệp, vừa giúp phòng ngừa việc lạm thu, thu sai, tiêu cực có thể xảy ra; hồ sơ đất đai giải quyết bị trễ hẹn phải có văn bản xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả...

Nhìn chung, quy trình nội bộ về phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai nói riêng và các thủ tục hành chính khác nói chung đã từng bước được thiết lập để kiểm soát, quy trách nhiệm. Qua đó, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công giúp nâng cao hơn trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, chấp hành nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; góp phần vào việc khắc phục tình trạng trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như đánh giá chính xác được mức độ hoàn thành, mức độ phối hợp xử lý công việc.