Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê chuẩn số 521/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Tân - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chúc mừng ông Trần Văn Tân (giữa)

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chúc mừng ông Trần Văn Tân (giữa)

Tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX bầu bố sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 hôm 27/4 đã bỏ phiếu bầu ông Trần Văn Tân - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đạt tỷ lệ 91,52% phiếu bầu.

Ông Trần Văn Tân, sinh ngày 30/5/1979, quê ở xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, là Tiến sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Anh văn, chứng nhận tiếng Pháp của Cộng đồng Pháp ngữ. Ông Tân trưởng thành và kinh qua nhiều công việc.

Ông Trần Văn Tân - tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ông Trần Văn Tân - tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh và UBND tỉnh Quảng Nam đến tháng 5/2008, ông Tân là Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; từ tháng 10/2009 đến 1/2012, ông Tân là Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; từ tháng 2/2012 đến 1/2013, ông Tân là Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; từ tháng 2/2013 đến 1/2015, ông Tân là Phó Bí thư Huyện ủy Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và từ tháng 1/2015 đến nay, ông Tân là Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Nam hiện có 5 Phó Chủ tịch UBND.