Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nghiện thuốc lá thuộc nhóm bệnh rối loạn tâm thần và hành vi, và có mã bệnh (F17) theo phân loại bệnh tật ICD-2011. So sánh với các nguy cơ khác, nguy cơ tử vong sớm do hút thuốc lá là rất cao. Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân của hơn 25 căn bệnh.

p/Người dân Thủ đô hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá

Người dân Thủ đô hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá

Chiến lược bài bản

Nhận thức rõ nguy cơ của thuốc lá đối với vấn đề sức khỏe của cộng đồng, năm 2001, Chương trình PCTH của thuốc lá (Vietnam Steering Committee on Smoking and Health – VINACOSH) được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 467/QĐ-TTg ngày 17/4/2001. Bên cạnh đó, là sự phối hợp tham gia của các tổ chức chính trị xã hội với nhiều hoạt động: xây dựng trường học không khói thuốc, môi trường làm việc không khói thuốc, triển khai tư vấn cai nghiện thuốc lá tại các bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe…

Theo WHO, các quốc gia cần ưu tiên thúc đẩy các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, lồng ghép các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trong các chương trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Ngày 11/11/2004, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới và có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 17/3/2005. Năm 2012 Quốc hội đã ban hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và sau đó Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2013/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. Ngày 25/1/2013, Thủ tướng Chính phủ cũng đã Phê duyệt “Chiến lược quốc gia PCTH của thuốc lá đến năm 2020” với mục tiêu giảm nhu cầu sử dụng và kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại thị trường Việt Nam nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

Nâng cao nhận thức

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Chánh Văn phòng Chương trình PCTH của thuốc lá, thời gian qua, Quỹ PCTH thuốc lá đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tác hại của việc hút thuốc, xây dựng môi trường không khói thuốc, đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động nhằm ngăn ngừa hút thuốc trong thanh thiếu niên, bảo vệ các thế hệ tương lai của đất nước khỏi các tổn thất về sức khỏe do việc sử dụng thuốc lá.

Theo kết quả điều tra toàn cầu về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành năm 2015 (GATS 2015), tỷ lệ hút thuốc lá thụ động giảm đáng kể ở hầu hết các địa điểm công cộng như: bệnh viện, trường học, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Kết quả này là sự kết hợp của nhiều biện pháp PCTH của thuốc lá hiệu quả, là nỗ lực của công tác phối hợp liên ngành và sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông và các tổ chức phòng, chống tác hại thuốc lá trong nước và quốc tế. Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng trong kết quả hoạt động PCTH tác hại của thuốc lá của Quỹ PCTH của thuốc lá.