Sáng 10/11, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã chung vui với nhân dân xóm Thanh Lương, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An trong “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” và kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sáng 10/11, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã chung vui với nhân dân xóm Thanh Lương, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Xóm Thanh Lương có 112 hộ, trong đó có 33 hộ theo đạo công giáo, có 1 nhà thờ giáo họ, bà con lương-giáo sống đoàn kết, hòa thuận. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc có nhiều hoạt động thiết thực, các tập thể, gia đình, cá nhân xóm đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, góp công sức thực hiện làm 3 tuyến đường với chiều dài trên 1.000m, đường làng ngõ xóm phong quang, môi trường từng bước xanh-sạch-đẹp.

Khu dân cư có thế mạnh diện tích trồng rừng 70 ha, có nguồn thu nhập từ rừng và nhiều tổ lao động làm nghề khai thác rừng và buôn bán lâm sản đã tạo nhiều công ăn việc làm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét, dân chủ cơ sở được phát huy, người dân thể hiện tinh thần phấn khởi, hài lòng, trách nhiệm. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 80,3% (tăng hơn năm 2017 là 43 hộ), tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh thi đậu vào các trường Đại học tăng; có 47 hộ giàu (chiếm tỷ lệ 42%), hộ khá 32 hộ (chiếm tỷ lệ 28,5%), hộ trung bình 29 hộ (chiếm tỷ lệ 26%) và hộ nghèo 4 hộ (chiếm tỷ lệ 3,5%).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Đại đoàn kết là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Bác Hồ nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc.

Trải qua 88 năm hình thành và phát triển (18/11/1930- 18/11/2018), dù ở giai đoạn nào, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn luôn khẳng định là tổ chức liên minh chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân và là một trong những nhân tố quyết định để làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình là đoàn kết, tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu chung của cách mạng, của Đảng, của dân tộc và góp phần vào những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng đề nghị nhân dân xóm Thanh Lương tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động là: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo gắn với các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các cuộc vận động tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...".

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn cấp uỷ, chính quyền xã Hiến Sơn có nhiều giải pháp cụ thể thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội để giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp, nhanh chóng giúp 4 hộ còn lại thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Chính quyền và nhân dân tạo điều kiện giúp đỡ đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng còn nghèo, gặp khó khăn hoạn nạn; tổ chức hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng tới người nghèo, người già cô đơn, người bất hạnh trong cuộc sống. Đồng thời, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước cộng đồng; vận động mọi người, mọi nhà trong cộng đồng dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn, phòng chống hiệu quả tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia hòa giải mâu thuẫn nội bộ, xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.