(DĐDN) - Mới đây, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội nghị “phổ biến quy trình kỹ thuật sản xuất ca cao cho các tỉnh phía Nam”.

Hội nghị nhằm phổ biến kiến thức và kỹ thuật cơ bản trong việc sản xuất ca cao như việc trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến sau thu hoạch, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng ca cao.

Việt Nam được đánh giá là nước có vị trí chiến lược trong cung cấp ca cao của vùng.

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ gói thầu A 1.2.4 “Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất ca cao cho các tỉnh phía Nam” thuộc Dự án “Hợp tác tăng cường phát triển ca cao bền vững ở Việt Nam” được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt theo Quyết định số 3237/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/12/2011 và giao Ban Quản lý Dự án “Hợp tác tăng cường phát triển ca cao bền vững ở Việt Nam” thuộc Cục Trồng trọt quản lý và triển khai.

Dự án được triển khai theo hướng hợp tác Công – Tư với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan, tổ chức Rabobank Fundation, IDH, Oxfam, Công ty Mars, Công ty Cargill.

Hội nghị đã giới thiệu cụ thể về quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến và bảo quản ca cao đến các đơn vị quản lý nông nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh ca cao,giúp các đơn vị quản lý nông nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất ca cao nắm bắt và tiếp thu đầy đủ kỹ thuật của quy trình đề ra, từ đó có hướng chỉ đạo sản xuất ca cao tốt hơn cho địa phương cũng như đơn vị sản xuất

và kinh doanh ca cao.

Ngọc Nhi