Cùng với Tổng kho xăng dầu Nhà Bè được đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, 9 cầu cảng tiếp nhận và xuất xăng dầu cho phương tiện đường thuỷ, 3 bến xuất bộ, các hệ thống công trình phụ trợ và cơ sở vật chất của Cty đều đảm bảo an toàn PCCC, bảo vệ môi trường kho, giảm thiểu hơi xăng phát tán ra môi trường và giảm hao hụt hàng hóa...

 Hệ thống cửa hàng đều đảm bảo bảo vệ môi trường kho, giảm thiểu hơi xăng phát tán ra môi trường.

Hệ thống cửa hàng đều đảm bảo bảo vệ môi trường kho, giảm thiểu hơi xăng phát tán ra môi trường.

Hiện đại hóa hệ thống sản xuất

Công ty đã đầu tư thí điểm dự án phối trộn xăng sinh học E5 và thực hiện theo lộ trình của Chính phủ để góp phần bảo vệ môi trường và giảm thiểu ô nhiễm do tiêu thụ năng lượng, hiện đã xuất bán trên 32.000 m3 xăng E5 ra thị trường.

Mặt khác, nâng cấp hệ thống thoát nước và xử lý nước thải nhiễm cũ thành những hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất phù hợp, tách triệt để nước mưa ra khỏi nước nhiễm dầu để xử lý, được quản lý, theo dõi tự động. Công ty cũng đầu tư Xưởng xử lý chất thải nhiễm dầu với công suất 780 tấn/năm để xử lý chất thải nhiễm dầu trong nội bộ công ty và khách hàng. Ngoài việc xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu pháp luật, thì hệ thống tách cặn thu hồi dầu cũng đã góp phần giảm thiểu chất thải phải xử lý đồng thời tái chế, thu hồi dầu triệt để hơn.

Sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu

Xác định trách nhiệm bảo vệ an toàn môi trường, phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu là một trong những nhiệm vụ của đơn vị sản xuất kinh doanh trong quá trình nhập, xuất, tồn chứa xăng dầu, Petrolimex Sài Gòn đã có những chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như lực lượng kỹ càng để sẵn sàng ứng phó đối với sự cố gây mất an toàn và làm ảnh hưởng đến môi trường.

Công ty đã từng bước hoàn thiện, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu trên sông và trong kho xăng dầu, đầu tư mua sắm trang thiết bị và phương tiện ứng cứu sự cố tràn dầu. Trong đó, Tổng kho là đơn vị tiên phong được đầu tư cho công tác sự cố tràn dầu với hệ thống cơ sở vật chất khoảng 1500 m phao quây dầu, 3 thiết bị chuyên dụng bơm hút dầu tràn công suất từ 20m3/giờ đến 40m3/giờ, máy hút dầu chân không công suất 22 m3/giờ, 3 trạm phao quây cố định đặt tại 3 kho A, B, C, 2 tàu kéo, 1 tàu chở phao quây, 1 xà lan có dung tích chứa 400 tấn, cùng ca nô trực, ghe… Hiện Tổng kho duy trì nguồn lực trực phòng ngừa 24/24 đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức ứng cứu khi xảy ra sự cố từ cấp độ I trở xuống theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, Công ty đã đầu tư nâng cấp tất cả trụ bơm điện tử Tatsuno hiện đại, đảm bảo an toàn phòng nổ, có hệ thống tự ngắt khi tràn xăng dầu đảm bảo an toàn môi trường. Đồng thời, lắp đặt thiết bị đo bồn tự động TLS nhằm kiểm soát chặt chẽ việc tồn trữ xăng dầu góp phần tích cực trong việc chống rò rỉ, tràn dầu.