Ông Trần Tuấn Anh nhận quyết định giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương sáng 6/2. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Tuấn Anh nhận quyết định giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương sáng 6/2. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Tuấn Anh là một trong 18 ủy viên Bộ Chính trị vừa được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, diễn ra hôm 31/1.

Ngoài số ủy viên Bộ Chính trị tái cử, ông Trần Tuấn Anh là một trong 3 ủy viên Trung ương Đảng lần đầu được bầu vào Bộ Chính trị.

Ông Trần Tuấn Anh sinh ngày 06/4/1964. Quê quán tại xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ 01/1988 - 4/1994, ông Trần Tuấn Anh là chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Từ 4/1994 - 6/1999, ông là chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ 6/1999 - 6/2000, ông là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách công nghiệp, Bộ Công nghiệp.

Từ 6/2000 - 5/2008, ông Phó Vụ trưởng, rồi Quyền Vụ trưởng, sau đó làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Giám đốc Quỹ Ngoại giao phục vụ kinh tế, Bộ Ngoại giao; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ).

Từ 5/2008 - 8/2010, ông là Thành ủy viên, rồi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Từ 8/2010 - 01/2016, ông là Ủy viên ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 01/2016 – 4/2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Từ 4/2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tháng 01/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.