Đó là nhận định của ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình bên lề Quốc hội khi trao đổi với báo chí về Báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 cho thấy, việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực; góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

Các đại biểu Quốc hội bày tỏ phấn khởi trước việc Chính phủ thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, qua đó đã góp phần thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, ổn định trật tự, an toàn xã hội trong các năm tiếp theo.

Đại biểu Vũ Tiến Lộc kỳ vọng thời gian tới, Chính phủ tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, nếu Chính phủ duy trì được ổn định vĩ mô và nhịp độ tăng trưởng tương đối cao trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động thì xuất khẩu cũng được đẩy mạnh. Điều đó cho thấy năng lực cạnh tranh của nền kinh tế đã được cải thiện.

"Việc ổn định kinh tế vĩ mô dựa trên cơ sở thúc đẩy đổi mới sáng tạo sẽ là yếu tố căn bản nhất giúp cho nền kinh tế có thể tăng trưởng bền vững về dài hạn", đại biểu Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh. 

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau) cho biết, kỳ vọng của cử tri là đã quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng rồi thì phải đẩy mạnh hơn nữa và tăng cường vai trò giám sát của đại biểu dân cử các cấp. Từ đó, thực hiện quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, đại biểu tỉnh Cà Mau cho rằng, Chính phủ cũng cần quan tâm đến công tác đầu tư trong các nguồn ngân sách, tính toán thế nào hiệu quả đầu tư các công trình dự án, nhất là các công trình dự án trọng điểm của quốc gia đầu tư phải có hiệu quả.

Nói về vấn đề này, trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức, TS. Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng đã nhận định: “Ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô kết hợp với ổn định chính trị xã hội cần được coi là mục tiêu ưu tiên vì đây chính là “điều kiện cần” cho cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đến năm 2020 và giai đoạn xa hơn".