Theo đó, ông Cao Xuân Ninh, Chủ tịch HĐQT Eximbank, đã có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. 

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức phiên họp HĐQT theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Eximbank. Thông qua cuộc họp, HĐQT đã chấp thuận cho Ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, HĐQT đã thông qua với tỉ lệ đồng thuận cao bầu Ông Yasuhiro Saitoh – hiện đang giữa vị trí Phó Chủ tịch HĐQT sẽ đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngân hàng thay Ông Cao Xuân Ninh.

Ông Yasuhiro Saitoh, người vừa được bầu giữ ghế nóng của Eximbank, đã được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank từ năm 2017, cùng với ông Đặng Anh Mai cũng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020). Ông sinh năm 1961, quốc tịch Nhật Bản, xuất thân ban đầu từ nhân viên Marketing của Mitsui Bank Ltd và đã trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, quản lý tại nhiều tổ chức, định chế tài chính quốc tế. 

Tân Chủ tịch HĐQT Eximbank, ông Yasuhiro Saitoh có là người đại diện của SMBC hay của nhóm cổ đông nào tại EIB, ngay ở thời điểm này vẫn là ẩn số.

Tân Chủ tịch HĐQT Eximbank, ông Yasuhiro Saitoh, có là người đại diện của SMBC hay của nhóm cổ đông nào tại EIB, ngay ở thời điểm này, vẫn là ẩn số.

Eximbank không công bố Tân Chủ tịch HĐQT trước thềm ĐHCĐ 2020 đồng nghĩa vị doanh nhân đến từ Nhật Bản có đại diện cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - cổ đông chiến lược, hiện nắm giữ 15% cổ phần Eximbank hay không. 

Trong thông cáo của mình, ngân hàng cho biết, nhìn một cách tổng thể, thời gian qua, HĐQT Eximbank đã tổ chức các phiên họp để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT phục vụ cho các hoạt động quản trị điều hành hàng ngày của ngân hàng. Trong đó, có một số phiên họp phát sinh những ý kiến khác nhau liên quan đến các thủ tục, trình tự và hiệu lực pháp lý của các Biên bản và Nghị quyết liên quan. Thực trạng này cũng phản ánh đúng những khác biệt từ những góc nhìn khác nhau của các thành viên HĐQT.

Đồng thời cùng cho biết cho đến nay Eximbank đang hoạt động ổn định, hiệu quả và kiểm soát tốt các hoạt động hàng ngày. Điều này khẳng định HĐQT Eximbank hiện nay với sự dẫn dắt của Ông Cao Xuân Ninh - Chủ tịch HĐQT đã điều hành có trách nhiệm và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản trị Eximbank. Việc này được thể hiện thông qua tổ chức hàng loạt các cuộc họp và ban hành nhiều Nghị quyết để thể hiện chức trách giao phó, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành.

Eximbank đã có những kết quả tích cực, đáng ghi nhận trong năm 2019 và tạo đà cho kết quả của quý 1/2020. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế tăng 31% so với cùng kỳ, chi phí hoạt động của Eximbank giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay các chỉ số an toàn vốn của ngân hàng được kiểm soát ở mức độ an toàn cao: Hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel 2 là 11,53% (so với quy định tối thiểu là 8%); tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn là 30% (so với quy định tối đa 40%), tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động (LDR) hiện đang tuân thủ ở mức 81.42% (quy định tối đa là 85%) và các chỉ số an toàn thanh khoản khác đều được đảm bảo trong ngưỡng an toàn cao theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo kế hoạch, Eximbank sẽ tiến hành đồng thời 2 đại hội: ĐHĐCĐ thường 2020 và ĐHĐCĐ bất thường tại White Palace vào ngày 30/6/2020 tại White Palace. Những vấn đề liên quan đến "những góc nhìn khác nhau của các thành viên HĐQT" theo dự đoán có thể sẽ tiếp tục thể hiện trong 2 kỳ đại hội liên hoàn này.