bà Trịnh Thị Hương, Cục phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bà Trịnh Thị Hương, Cục phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phát biểu tại Diễn đàn khởi nghiệp phát triển thị trường đầu tư khởi nghiệp, giải pháp từ thực tiễn bà Trịnh Thị Hương, Cục phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trước khi Nghị định 38/2018/NĐ-CP về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (KNST) ra đời, hoạt động đầu tư khởi nghiệp được thực hiện theo các quy định pháp lý của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán. Tuy nhiên, dưới sự điều chỉnh của các bộ Luật này thì để thành lập quy định đầu tư khởi nghiệp những quy định này thì tương đối khó khăn.

Mong muốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp khó có thể thành lập được bởi những quy định như quy định tại Luật đầu tư chứng khoán hiện nay. Để thành lập được quỹ, phải "lách" bằng cách lập quỹ từ thiện nhưng bản chất của quỹ này lại không giống như quỹ đầu tư khởi nghiệp. Nên yêu cầu về việc thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được đặt ra”, bà Hương nói.

Bà Hương cho hay, mục tiêu của Nghị định 38 là nhận diện và ghi nhận hoạt động đầu tư KNST là một ngành, nghề đầu tư kinh doanh; Xác định địa vị pháp lý của các công ty đầu tư KNST, quỹ đầu tư KNST mà hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay chưa quy định; bổ sung thêm sự lựa chọn cho các nhà đầu tư; Đưa ra nguyên tắc chung, quy định khung làm cơ sở pháp lý cho các NĐT tư nhân khi cùng nhau góp vốn thực hiện hoạt động đầu tư KNST thông qua hình thức quỹ đầu tư KNST;  Khơi thông dòng vốn cho KNST thông qua việc khuyến khích thành lập các công ty đầu tư KNST, các quỹ đầu tư KNST, cơ chế sử dụng NSĐP đầu tư cho KNST.

Cũng theo đại diện Cục phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung chính của Nghị định 38 sẽ bao gồm các quy định về  Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa KNST, Quỹ đầu tư KNST, Tổ chức quản lý quỹ đầu tư KNST, Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, Các thủ tục phải thông báo cơ quan điều kiện kinh doanh, Báo cáo, kiểm tra hoạt động của quỹ đầu tư KNST, Chế độ kế toán và tài chính.

Theo đó, Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa KNST  là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa KNST chưa phải là công ty đại chúng.

Doang nghiệp được sử dụng quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp để đầu tư KNST theo quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ và Nghị định này. Doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện hoạt động đầu tư KNST theo quy định về quản lý, sử dụng vốn NN đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của số tiền đầu tư là hợp pháp, không vi phạm luật pháp về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam và quốc tế.

"Tại điều 5 của Quỹ đầu tư KNST quy định về quỹ đầu tư KNST không có tư cách pháp nhân, do tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở điều lệ quỹ. Quỹ đầu tư KNST không được góp vốn vào quỹ đầu tư KNST khác. Cũng theo quy định tại điều 5 thì tài sản góp vốn có thể bằng Đồng Việt Nam, vàng, giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Nhà đầu tư không được sử dụng vốn vay để góp vốn thành lập quỹ đầu tư KNST. Đồng thời, tại Danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư KNST bao gồm: Gửi tiền tại các NHTM theo quy định của pháp luật; Đầu tư không quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo sau khi nhận đầu tư.", bà Hương cho biết.

Toàn bộ số vốn góp và tài sản của các nhà đầu tại quỹ phải được hạch toán độc lập với công ty thực hiện quản lý quỹ. Các nhà đầu tư góp vốn thành lập quỹ tự thỏa thuận về thẩm quyền quyết định danh mục đầu tư và nội dung này phải được quy định tại điều lệ quỹ và hợp đồng với công ty thực hiện quản lý quỹ (nếu có).

Theo quan điểm của bà Hương, những điểm mới này sẽ tạo nên sự đột phá trong quá trình khởi nghiệp sáng tạo của nhà đầu tư.