Báo cáo Xu thế Nguồn nhân lực toàn cầu năm 2021 của Deloitte, "Doanh nghiệp xã hội trong một thế giới gián đoạn" chỉ ra rằng các giám đốc đang chuyển hướng từ việc tối ưu tự động hóa sang việc tìm cách tích hợp tốt nhất giữa con người và công nghệ để bổ sung cho nhau và thúc đẩy tổ chức phát triển.

Các nhà lãnh đạo ngày càng nhận ra giá trị của “đội ngũ ưu việt” (superteam), sự kết hợp giữa con người và công nghệ, được thiết kế để tận dụng toàn bộ khả năng và đạt được kết quả với tốc độ và quy mô lớn.

Các nhà lãnh đạo ngày càng nhận ra giá trị của “đội ngũ ưu việt”, sự kết hợp giữa con người và công nghệ, được thiết kế để tận dụng toàn bộ khả năng và đạt được kết quả với tốc độ và quy mô lớn.

Không thay thế con người bằng công nghệ

Theo đó, 61% giám đốc nói rằng họ có kế hoạch tập trung vào việc định hình lại công việc trong vòng một đến ba năm tới, so với tỷ lệ 29% trước đại dịch. COVID-19 đã nâng cao nhận thức của các nhà lãnh đạo về những lợi ích tiềm năng của phương pháp này, bao gồm năng suất lớn hơn, nhanh hơn và đổi mới đáng kể hơn.

Trong thời kỳ đại dịch, các tổ chức đã tận dụng cấu trúc nhóm để tăng khả năng thích ứng và tồn tại trong một năm khó dự đoán. Các nhà lãnh đạo ngày càng nhận ra giá trị của “đội ngũ ưu việt” (superteam), sự kết hợp giữa con người và công nghệ, được thiết kế để tận dụng toàn bộ khả năng và đạt được kết quả với tốc độ và quy mô lớn.

Các giám đốc tham gia khảo sát năm nay đã nhận ra rằng việc sử dụng công nghệ và con người không phải là lựa chọn “hoặc một trong hai” mà là quan hệ đối tác “hai bên cần có để cùng có lợi”. Ba yếu tố hàng đầu để chuyển đổi công việc là văn hóa tổ chức (45%), năng lực của nguồn nhân lực (41%) và công nghệ (35%) - tất cả các yếu tố phải phối hợp nhịp nhàng để tổ chức có được những “đội ngũ ưu việt” (superteam) hiệu quả.

Khi được triển khai một cách toàn diện và hiệu quả, công nghệ có thể thay đổi công việc theo hướng tận dụng tối đa khả năng của người lao động.

Khi được triển khai một cách toàn diện và hiệu quả, công nghệ có thể thay đổi công việc theo hướng tận dụng tối đa khả năng của người lao động.

Ông Jeff Schwartz, lãnh đạo phụ trách công việc tương lai của Mỹ, Deloitte Consulting LLP, chia sẻ: “Chúng ta không thay thế con người bằng công nghệ. Khi được triển khai một cách toàn diện và hiệu quả, công nghệ có thể thay đổi công việc theo hướng tận dụng tối đa khả năng của người lao động, và mang đến cho các thành viên trong nhóm phương pháp mới để học hỏi, sáng tạo và thực hiện để đạt được những thành tựu tới. ”

Tích hợp sức khỏe tinh thần vào công việc 

Khi ranh giới giữa công việc và cuộc sống ngày càng mờ nhạt trong thời kì COVID-19, các nhà lãnh đạo đã chuyển từ ưu tiên cân bằng giữa công việc và cuộc sống sang tích hợp việc cải thiện tinh thần vào công việc - và cuộc sống.

Trên thực tế, 69% giám đốc cho biết họ đã thực hiện các chính sách trong thời kỳ COVID-19 để giúp nhân viên tích hợp cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của họ. 7 trong 10 giám đốc tham gia khảo sát cho biết việc chuyển sang làm việc từ xa có tác động tích cực đến tinh thần.

Tuy nhiên, trong một đến ba năm tới, các nhà lãnh đạo đánh giá mức độ cải thiện tinh thần là ưu tiên gần cuối trong bối cảnh công việc đang chuyển đổi. Trong khi đó, nhân viên lại đánh giá và xếp hạng mức độ cải thiện tinh thần là một trong ba ưu tiên hàng đầu. Sự khác biệt này đã tạo ra một cuộc tranh luận chưa đến hồi kết về cách thức để duy trì sự tập trung vào sức khỏe tinh thần trong một thế giới hậu đại dịch.

“Các tổ chức tích hợp phúc lợi vào công việc ở cấp độ cá nhân, cấp độ nhóm và cấp độ tổ chức sẽ xây dựng một tương lai bền vững, tại đó, nhân viên có thể làm việc tốt nhất. Đại dịch đã cho chúng ta thấy rằng các chiến lược làm việc lấy con người làm trung tâm không chỉ là vấn đề khuyến khích nên có, mà còn là vấn đề thực sự cần thiết. Trong tương lai, những nhà lãnh đạo giải quyết được nguồn nhân lực một cách tổng thể và xây dựng khả năng ra quyết định kinh doanh dựa trên tiềm năng của con người sẽ phát triển mạnh mẽ", bà Erica Volini, lãnh đạo nguồn nhân lực toàn cầu, Deloitte Consulting LLP chia sẻ.