(DĐDN)- TCty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa tổ chức “Lễ đóng điện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 -2016”.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động hướng đến khách hàng của EVNNPC triển khai trong tháng “Tri ân khách hàng -12/2015” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát động. Công trình cũng có ý nghĩa lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

8 Việc đóng điện đến các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo đã mang lại diện mạo mới cho các địa phương

Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Nghệ An có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng, thực hiện cấp điện cho trên 18.000 hộ dân ở 233 thôn, bản trên địa bàn 54 xã thuộc 08 huyện của tỉnh Nghệ An gồm: Quế Phong, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Quỳ Châu, Anh Sơn, Kỳ Sơn Con Cuông, Tương Dương. Công trình có quy mô xây dựng 203 trạm biến áp (TBA), 682 km đường dây trung thế, 415km đường dây hạ thế (0,4kV) và thực hiện lắp đặt 18.218 công tơ cho các hộ dân. Với mục tiêu phát triển lưới điện trung, hạ áp, cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào tại các thôn, bản chưa có điện tỉnh Nghệ An, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm từng bước nâng cao đời sống dân trí cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị các xã tỉnh Nghệ An. Trong các xã thuộc dự án, phần lớn là các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, do vậy việc cấp điện lưới quốc gia đến với các hộ dân nông thôn này sẽ thực sự mang lại hiệu quả an ninh, kinh tế - xã hội cho bà con nhân dân.

Dự án được thực hiện trong hai giai đoạn. Giai đoạn năm 2014 – 2016, thực hiện cấp điện đến trung tâm 16 xã (trong đó có 12 xã biên giới) thuộc 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Quỳ Châu với 41 thôn, bản và 4.265 hộ dân nông thôn được sử dụng điện l%B