Theo đó, tân 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được HĐND giới thiệu, bỏ phiếu bầu gồm ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Giám đốc Sở NN&PTNT và ông Bùi Đình Long – Bí thư huyện ủy Nam Đàn.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu (SN 1967) có trình độ kỹ sư thủy lợi - Thạc sỹ Kỹ thuật, quê quán xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và là người công tác lâu năm trong ngành nông nghiệp của địa phương.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021

Trước khi được giới thiệu, bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021, ông Hoàng Nghĩa Hiếu từng đảm nhiệm Bí thư Huyện ủy Yên Thành, sau đó giữ chức Giám đốc Sở NN&PTNT từ năm tháng 9/2016.

Còn ông Bùi Đình Long (SN 1966) quê quán tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Trình độ Tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa II, giám đốc Sở Y tế. Trước khi được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Bùi Đình Long đảm nhiệm chức vụ Bí thư Huyện ủy Nam Đàn từ tháng 10/2016.

Ông Bùi Đình Long - Tân Phó Chủ tich UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Bùi Đình Long - Tân Phó Chủ tich UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An lần thứ 11 cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Viết Hồng nghỉ hưu theo chế độ.

Như vậy, hiện nay tỉnh Nghệ An có 4 phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông: Lê Ngọc Hoa, Lê Hồng Vinh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Bùi Đình Long.