Được sự quan tâm của TW và chính quyền địa phương, ngành GTVT Kiên Giang đã có những bước phát triển vượt bậc, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Hạ tầng giao thông của Kiên Giang ngày càng phát triển, từng bước kết nối từ nông thôn đến hệ thống giao thông quốc gia.

Hạ tầng giao thông của Kiên Giang ngày càng phát triển, từng bước kết nối từ nông thôn đến hệ thống giao thông quốc gia.

Dự án qui mô lớn chưa thu hút được đầu tư

Chương trình xây dựng nông thôn mới được xác định là chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có tiêu chí phát triển đường giao thông nông thôn. Theo đó, cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh đã có bước chuyển biến ngày càng tích cực, từng bước hình thành mạng lưới giao thông kết nối từ nông thôn đến hệ thống quốc gia.
Tuy nhiên, Kiên Giang thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, mật độ đường giao thông còn thấp so với bình quân cả nước, nhiều tuyến đường liên xã chưa đi lại được bốn mùa, nhiều điểm vượt sông bằng phà, chưa có đường cầu qua sông, kênh, đặc biệt là hạ tầng giao thông quan trọng (Hải cảng, các tuyến quốc lộ, đường tỉnh; đầu mối giao thông...).

Mặt khác, công tác thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) còn hạn chế; hiện chỉ áp dụng với các công trình giao thông nông thôn có quy mô nhỏ, chưa thực sự thu hút được các nhà đầu tư đối với các công trình có suất đầu tư quy mô lớn.

Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng

Trước những khó khăn đó, Sở GTVT tỉnh Kiên Giang đã kiến nghị tỉnh, Bộ GTVT có những giải pháp nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm, huyết mạch, tăng năng lực giao thông, giảm thời gian vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp hoàn thiện quy hoạch tích hợp theo Luật Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, công bố rộng rãi danh mục, kế hoạch đầu tư đến năm 2025 và đến 2030, bao gồm các danh mục kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp, để định hướng cho các nhà đầu tư lựa chọn.

Đặc biệt, Sở sẽ tiếp tục công khai các quy định về TTHC, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực GTVT. Ngoài ra, các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giải thích quy định của các văn bản pháp luật mới được ban hành có liên quan GTVT như: Hội nghị, lồng ghép các cuộc họp giao ban, giao lưu đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp… cũng sẽ được Sở tiếp tục triển khai đồng bộ…