(DĐDN) –Theo kế hoạch thanh tra của Tổng cục Thuế, từ nay đến cuối năm 2016, cơ quan này sẽ tiến hành thanh tra một số siêu thị lớn, các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

999999999999999999999

Hệ thống siêu thị BigC là một trong những đơn vị được cơ quan thuế thanh tra trong năm 2016

Được biết, cơ quan thuế sẽ thanh tra hệ thống siêu thị BigC, Công ty CPTM Nguyễn Kim… trong năm nay. Các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế như Công ty TNHH MTV lọc hoá dầu Bình Sơn, Công ty CPĐT An Phong… cũng được đưa vào tầm ngắm.

Theo kế hoạch thanh tra năm 2016 của Tổng cục Thuế mới được điều chỉnh, bổ sung tăng từ 72 doanh nghiệp, lên 82 doanh nghiệp; Trong đó có điều chỉnh giảm 34 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và điều chỉnh tăng 45 doanh nghiệp thương mại (thuộc hệ thống siêu thị Big C Việt Nam), các doanh nghiệp chuyển nhượng vốn lớn và có dư địa tăng thu cũng được đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế từ nay đến hết năm.

Được biết, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, căn cứ số liệu quyết toán 2015, ngành thuế chọn khoảng 10 doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về thu ngân sách Trung ương để thanh tra.

Thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm và tập trung vào khoảng 10 doanh nghiệp trên địa bàn lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đông Nam Bộ.

Riêng về kế hoạch thanh kiểm tra ở TP.HCM năm 2016, Tổng cục thuế giao cho Cục thuế TP.HCM tập trung thanh tra, kiểm tra các DN có dấu hiệu rủi ro về gian lận thuế, đặc biệt ưu tiên lựa chọn các DN có phát sinh thuế tiêu thụ đặc biệt trong nhóm ngành rượu, bia, thuốc lá….

Đồng thời, cơ quan thuế TP.HCM thanh, kiểm tra các doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua đường biên giới đất liền như phân bón, hóa chất, đường, gạo, cao su, thuốc lá, rượu, gỗ…; Các doanh nghiệp có hoạt động liên kết; DN lỗ có dấu hiệu chuyển giá…

Số liệu tổng hợp nhanh của Tổng cục Thuế cho thấy, đến ngày 25/3/2016, toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 6.510 doanh nghiệp (đạt 7,2% kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra năm 2016).

Trong đó, thanh tra 737 doanh nghiệp (đạt 9,9% kế hoạch thanh tra) với tổng số thuế tăng thu là 631 tỷ đồng, bằng 99,4% so với 3 tháng đầu năm 2015, giảm lỗ 1.786,7 tỷ đồng; đã đôn đốc nộp ngân sách 118,7 tỷ đồng (bằng 18,8% tổng số thuế kiến nghị tăng thu qua thanh tra).

Kiểm tra tại trụ sở đối với 5.773 doanh nghiệp (đạt 7% nhiệm vụ kiểm tra) với tổng số thuế tăng thu là 979 tỷ đồng, bằng 112,1% so với 3 tháng đầu năm 2015, giảm lỗ 1.172 tỷ đồng, giảm khấu trừ 127,7 tỷ đồng; đã đôn đốc nộp ngân sách 381,3 tỷ đồng (bằng 39% tổng số thuế kiến nghị tăng thu qua kiểm tra).

Tổng số thuế tăng sau các đợt thanh tra, kiểm tra là 1.629 tỷ đồng, bằng 98,1% so với 3 tháng đầu năm 2015 (trong đó truy thu 893,3 tỷ; truy hoàn 167,9 tỷ; phạt 548,9 tỷ; số thuế điều chỉnh tăng thu qua kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế là 19,4 tỷ), giảm lỗ 2.959 tỷ đồng; đã đôn đốc nộp ngân sách 500 tỷ đồng (bằng 30,7% tổng số thuế kiến nghị tăng thu qua thanh tra, kiểm tra).

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng tiến hành kiểm tra tại trụ cơ quan thuế đối với 13.106 hồ sơ với số thuế điều chỉnh tăng là 19,4 tỷ đồng.

Vũ Hiền