p/Khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Mai Sơn

Khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Mai Sơn

Ông Trần Đắc Thắng, Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn, Sơn La cho biết: Tháng 12/2017, UBND huyện Mai Sơn đã khai trương Trung tâm Hành chính công huyện. Đây là điểm nhấn của công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của huyện.

Qua 6 tháng đi vào hoạt động (từ 01/12/2017 – 31/5/2018), Trung Hành chính công huyện Mai Sơn đã tiếp nhận 2.345 hồ sơ các loại, trong đó: Đã giải quyết và trả kết quả 1.926/2.355 hồ sơ, đạt 92% (trả kết quả sớm hạn 1.051 hồ sơ, đạt 44%; trả đúng hạn 721 hồ sơ = 30%, trả quá hạn 154 hồ sơ =6,5%); hồ sơ đang trong thời gian giải quyết 118 hồ sơ (5%). Hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện 272 hồ sơ (11%), hồ sơ bổ sung và thực hiện nghĩa vụ tài chính 29 hồ sơ (1,5%).

Trong đó, lĩnh vực Đất đai tiếp nhận 692 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả được 289/692 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết sớm hạn và đúng hạn đạt 79%.

Tuy nhiên. để công tác cải cách TTHC hiệu quả hơn, huyện Mai Sơn tiếp tục rà soát, cắt giảm, lược bớt quy trình rườm rà trong giải quyết TTHC của từng cơ quan, đơn vị, phấn đấu giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết theo quy định, ông Thắng cho biết thêm.