Kinh tế suy thoái khiến các doanh nghiệp châu Âu dè dặt đầu tư hơn khiến nguồn vốn lưu động không sử dụng lên mức kỷ lục.

Theo báo cáo của công ty tư vấn REL thuộc Hackett Group, năm 2012, vốn

lưu động không sử dụng của các doanh nghiệp lớn nhất châu Âu khoảng 762

tỷ euro (1.000 tỷ USD), tương đương 6% GDP Liên minh châu Âu (EU). Báo

cáo được tổng hợp dựa trên khảo sát với 800 công ty niêm yết ở châu Âu. Báo

cáo chỉ ra, tính trung bình, lợi nhuận và dòng tiền tự do (dùng để phân

tích khả năng thanh toán, tái đầu tư, trả cổ tức của một doanh nghiệp) ở

đây có xu hướng giảm. Kinh tế toàn cầu khó khăn, đặc biệt eurozone chìm

sâu trong suy thoái, khiến các doanh nghiệp châu Âu dè dặt đầu tư, mặt

khác, nhiều hóa đơn chưa được thanh toán cũng khiến vốn lưu động không

sử dụng của họ lên kỷ lục."Khả năng chuyển đổi tiền mặt của các

công ty châu Âu giảm 3 năm liên tiếp cho thấy nỗ lực quản lý vốn lưu

động không đủ để phá vỡ tình trạng đóng băng” - giám đốc điều hành của

REL, Daniel Windaus cho biết.Doanh thu của các doanh nghiệp châu Âu tăng 6% năm 2012 tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm 3%, REL cho biết.

Theo Dân Việt