Sản phẩm được đánh giá là thông minh vì biết nói. Thực ra đó là một lõi đựng giấy vệ sinh có một bộ lưu và phát âm thanh.

Bạn ghi những lời nhắc nhở như "Hãy rửa tay sau khi đi vệ sinh" hay "Nhớ dội nước" vào thiết bị. Và khi đặt trong nhà vệ sinh, nếu có ai đó với tay rút giấy trong hộp, thì lời nhắc nhở trên sẽ tự động được phát ra. Ngoài chức năng nhắc nhở, lõi đựng giấy vệ sinh này còn có một bộ lọc nhỏ giúp xử lý phần nào mùi hôi trong nhà vệ sinh. Giá: 20 USD