Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, cơ cấu nợ Chính phủ có chuyển biến khả quan, huy động vốn vay trong nước tiếp tục đóng vai trò chủ đạo. 6 tháng đầu năm, tổng khối lượng Trái phiếu Chính phủ phát hành là 109.672,5 tỷ đồng, tương đương 35,7% kế hoạch năm. 
 
Bộ Tài chính sẽ kiểm soát chặt chẽ nợ công, đảm bảo các chỉ tiêu trong giới hạn an toàn nợ theo quy định

Bộ Tài chính sẽ kiểm soát chặt chẽ nợ công, đảm bảo các chỉ tiêu trong giới hạn an toàn nợ theo quy định

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính thực hiện ký kết 3 hiệp định vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài với tổng trị giá 333 triệu USD. Trong cơ cấu nợ Chính phủ, ước tính đến cuối năm 2019 tỷ trọng dư nợ trong nước chiếm khoảng 61,7% và nợ nước ngoài khoảng 38,3%.

Kỳ hạn phát hành Trái phiếu Chính phủ được kéo dài, theo đó trong 6 tháng đầu năm 2019 bình quân tỷ trọng phát hành Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10-30 năm chiếm 93%, kỳ hạn phát hành bình quân đạt 13,3 năm, tăng mạnh so với mức bình quân 3,3 năm trong giai đoạn 2011-2013. Lãi suất phát hành giảm đáng kể, góp phần giảm chi phí huy động vốn cho ngân sách nhà nước.

Cơ cấu nhà đầu tư tiếp tục được đa dạng hóa, tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Chính phủ của các nhà đầu tư là tổ chức tài chính phi ngân hàng tiếp tục tăng lên, đạt khoảng 53%, tỷ lệ nắm giữ của các ngân hàng thương mại đạt khoảng 47%.

Về thực hiện nghĩa vụ trả nợ, các khoản nợ của Chính phủ được thực hiện kịp thời, đầy đủ và trong phạm vi dự toán được duyệt. Trong 6 tháng đầu năm, tổng trị giá chi trả nợ đạt khoảng 169.467 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 144.860 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 24.607 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch trả nợ cả năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Fitch nâng triển vọng xếp hạng quốc gia từ Ổn định lên Tích cực; S&P nâng hạng tín nhiệm từ BB- lên BB. Với việc nâng bậc tín nhiệm, chi phí huy động vốn vay thương mại nước ngoài của cả Chính phủ và doanh nghiệp sẽ giảm đi. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng khi nguồn vốn ODA dành cho Việt Nam đang giảm dần và có thể sẽ kết thúc vào năm 2020. Nâng bậc tín nhiệm quốc gia còn có tác động tích cực đối với xếp hạng của các ngân hàng trong nước.

Đến cuối năm 2019, dự kiến nợ công khoảng 57,4% GDP, nợ Chính phủ khoảng 49,7% GDP đảm bảo nằm trong giới hạn được Quốc hội cho phép, đạt mục tiêu Chính phủ đề ra từ đầu năm tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, đó là phấn đấu đến cuối năm 2019, dư nợ công khoảng 61,3% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,2% GDP.

Theo Bộ Tài chính, trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ kiểm soát chặt chẽ nợ công, đảm bảo các chỉ tiêu trong giới hạn an toàn nợ theo quy định. Đồng thời, chuẩn bị xây dựng kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025 trong đó có ngưỡng cảnh báo và ngưỡng trần an toàn nợ công để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Bộ Tài chính cũng sẽ chủ động trong huy động vốn vay, từ đề xuất, sàng lọc, thẩm định, lựa chọn, phê duyệt chủ trương vay vốn cho đến đàm phán, ký kết các Hiệp định khung, Hiệp định cụ thể; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ. Bên cạnh đó cũng sẽ phân bổ, sử dụng vốn vay đúng mục đích, kiểm soát tiến độ giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ theo đúng kế hoạch được giao…

Ông Võ Hữu Hiển, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại cho biết, nhằm đảm bảo an toàn nợ công, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt chỉ đạo và chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công tại để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững tại Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, tập trung tái cơ cấu các khoản nợ để giãn đỉnh nợ, tránh việc trả nợ dồn vào một thời điểm, tác động đến cân đối ngân sách.

Đồng thời, đối chiếu, rà soát, đánh giá, tổng hợp nhu cầu vay của các bộ ngành, địa phương và các đơn vị sử dụng vốn vay công để dự báo tổng mức vay, trả nợ của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hạn mức nợ nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, bảo đảm trong hạn mức được phê duyệt, đặc biệt là các khoản nợ ngắn hạn.