(DĐDN) - Liên danh Cty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) và Cty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng giao thông 1 (TRICO) đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình QL1 đoạn tránh thị xã Cai Lậy và tăng cương mặt đường.

Lễ khởi công

Dự án có chiều dài 38,52km. Với điểm đầu tại Km1987+560 (Quốc lộ 1) thuộc địa phận huyện Cai Lậy và điểm cuối tại Km2014+000 (Quốc lộ 1) thuộc địa phận huyện Cái Bè, trong đó tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy (nằm bên trái Quốc lộ 1) có điểm đầu tại Km1987+560 và điểm cuối tại Km1998+661 trên Quốc lộ 1.

Phần tuyến tránh có chiều dài 12,02 km, cấp đường theo tiêu chuẩn đường cấp III - đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h, gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, sẽ xây dựng mới 7 cầu với khổ cầu phù hợp với khổ nền đường, tải trọng thiết kế. Phần tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 có chiều dài khoảng 26,5km.

Dự án do Liên danh Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) và Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và xây dựng giao thông 1 (TRICO) làm chủ đầu tư.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào quý IV/2015, với tổng mức đầu tư theo hình thức BOT (đầu tư, kinh doanh và chuyển giao) là 1.398 tỉ đồng.

L.Nga