Vừa qua nhân dân và cử tri cả nước rất bức xúc về tình trạng buôn lậu ngày càng gia tăng về số vụ phức tạp về cơ cấu, nghiêm trọng về hậu quả. Buôn lậu diễn ra trên các tuyến biên giới, đường bộ, đường sắt, đường thủy, cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không, điển hình là các vụ buôn lậu ngà voi, thuốc lá điếu ngoại, xăng dầu, đường, cát làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa, làm thất thu lớn ngân sách nhà nước.

Trước thực trạng này, Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã gửi câu hỏi chất vấn đền Bộ trưởng Bộ Công Thương về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công Thương khi để xảy ra tình trạng trên và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bộ Trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh

Trả lời chất vấn này, Bộ Trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của nhiều Bộ, ngành, nhiều lực lượng chức năng trong đó có Bộ Công Thương.

Trong thời gian qua, công tác này đã được Chính phủ đặc biệt quan tâm, thể hiện qua việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), giao Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực làm nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành chung công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước; Bộ Công Thương và các Bộ ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Đồng thời, ngày 6/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg phân công trách nhiệm cụ thể của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, theo đó: Tại biên giới, trên biển: Lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển có trách nhiệm kiểm tra, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu vào thị trường nội địa.

Trong thị trường nội địa, các Bộ, ngành phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm an toàn thực phẩm trên thị trường.

Chính quyền địa phương có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn; tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc của Quản lý thị trường và Thanh tra chuyên ngành địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng các cấp thực thi công tác quản lý thị trường trong thị trường nội địa, hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước.

Trong thời gian qua, với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo đó, việc triên khai thực hiện được xác định theo hướng vừa theo diện rộng, vừa có trọng tâm, trọng điểm về lĩnh vực/mặt hàng, về địa bàn, về các thời điểm cao điếm trong năm...

Điều này được thể hiện qua các chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo thống nhất của Bộ Công Thương đối với lực lượng quản lý thị trường cả nước.

"Tuy nhiên, tình trạng buôn bán hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thị trường nội địa vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng quản lý thị trường chưa đạt được hiệu quả như mong muốn" - Văn bản trả lời chất vấn của người đứng đầu Bộ Công Thương cho biết..

Để khắc phục tình trạng này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, trong thời gian tới, Bộ Công Thương xác định sẽ tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ này trong toàn bộ lực lượng quản lý thị trường trên cơ sở triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Đồng thời, Bộ cũng sẽ có đề xuất với Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia để có các giải pháp huy động, tạo sự phối hợp, tham gia tích cực, hiệu quả hơn nữa của các cấp, các ngành, chính quyền, lực lượng chức năng các địa phương cũng như của người dân trong xã hội để nâng cao được hiệu quả và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn đối với công tác này.