Theo đó, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thoả thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên thì được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng. Đáng chú ý, Chính phủ tính toán, gói hỗ trợ trị giá 62.000 tỉ đồng (tăng 420 tỉ so với dự kiến ban đầu), hỗ trợ dành cho khoảng 20 triệu người của 6 nhóm đối tượng.

sfdzgfdbsz

Lao động mất  việc do Covid-19 được hỗ trợ tối đa 3 tháng

"Dịch bệnh COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng toàn diện đến nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế; trong đó nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô, một bộ phận người lao động phải ngừng việc, dừng hợp đồng lao động không hưởng lương hoặc thất nghiệp. Theo ước tính, 19% doanh nghiệp  đã ngừng hoạt động, thu hẹp quy mô; 98% lao động khu vực du lịch, dịch vụ nghỉ việc; 78% lao động ngành vận tải, giày da, dệt may bị giảm việc, giãn việc hoặc ngừng việc; 98% lao động hàng không tạm nghỉ việc" - báo cáo nêu

Trong đó, báo cáo cũng nhận định: hàng triệu người lao động đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là lao động giản đơn, thu nhập thấp, không thường xuyên. Đồng thời, dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng lớn tới các đối tượng yếu thế khác như đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Từ thực trạng trên, cần kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, người dân gặp khó khăn, bị giảm sâu thu nhập do dịch COVID-19. Ngoài đối tượng là người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèo, báo cáo đề xuất chính sách hỗ trợ cho 2 nhóm đối tượng khác là người sử dụng lao động và người lao động.

Cụ thể: Người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 của Bộ Luật Lao động, trường hợp khó khăn về tài chính được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% của tiền lương tối thiểu vùng với lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Thực hiện cho vay hàng tháng theo tình hình thực tế.

Người lao động theo khoản 3 Điều 98 của Bộ Luật Lao động, trường hợp khó khăn về tài chính được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% của tiền lương tối thiểu vùng với lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thoả thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động, lao động từ 14 ngày làm việc trở lên thì được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

Về nguồn vốn, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp 36.000 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương khoảng 22 - 23.0000 tỉ đồng lấy từ nguồn tăng thu, kinh phí còn lại năm 2019 là 19 - 20.000 tỉ đồng. Số còn lại từ nguồn dự phòng 2020, tiết kiệm chi thường xuyên... Ngân sách địa phương 13 - 14.000 tỉ đồng từ nguồn tăng thu, kinh phí còn lại năm 2019, quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách 2020 và nguồn cải cách tiền lương còn dư… Các chính sách hỗ trợ nêu trên được thực hiện tối đa 3 tháng.

Đặc biệt, về tổ chức thực hiện, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả, kịp thời; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát và có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm.