(DĐDN) - Ngày 23/12, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hoá, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp Hội Doanh nhân nữ Thanh Hoá đã phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; ông Nguyễn Văn Tòng - Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá; ông Nguyễn Thanh Tiêu - Chủ tịch VCCI Thanh Hoá; BCH Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá cùng đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Tiêu - Giám đốc VCCI Thanh Hóa ( thứ 1 từ trái qua) chủ trì Hội nghị.

Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2016, báo cáo tổng kết nêu rõ: Năm 2016, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có khoảng 1.430 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 8.465 tỷ đồng, tăng 14% về số doanh nghiệp, 27% về vốn đăng ký. Ước tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 9.150 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có 8.534 doanh nghiệp hoạt động thường xuyên. Trong 8.534 doanh nghiệp đang hoạt động có 6.770 doanh nghiệp phát sinh doanh thu, với tổng doanh thu đạt 162.167 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ, nộp ngân sách nhà nước đạt 4.765 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, Chi nhánh và các Hiệp hội phối hợp với các đơn vị tổ chức 66 khoá đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn và sự hiểu viết cho chủ sử dụng lao động và đội ngũ cán bộ quản lý của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá với 6000 lượt người tham dự; Tổ chức 41 hội nghị tuyên truyền, tập huấn và đối thoại hướng dẫn thực hiện văn bản pháp luật cho 5000 lượt người tham dự.

Ông Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá (thứ 3 hàng đàu từ trái qua) cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo cũng được Hiệp hội doanh nghiệp quan tâm, chú trọng. Trong năm qua Hiệp hội đã phối hợp với Chi nhánh VCCI Thanh Hoá phát động các phong trào như: tết vì người nghèo, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật, ủng hộ đồng bào Miền trung bị bão lụt…

Trong năm 2017, nhiệm vụ chủ yếu của Chi nhánh và các Hiệp hội sẽ tập trung vào các nội dung sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Hai là, tăng cường công tác phát triển doanh nghiệp, nâng đỡ tạo điều kiện để doanh nghiệp khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp, đưa tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 có trên 20.000 doanh nghiệp.

Ba là, tích cực triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bốn là, tăng cường công tác xúc tiến thương mại đầu tư.

Năm là, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các điển hình doanh nhân, doanh nghiệp tiên tiến.

Sáu là, tăng cường quan hệ và phối hợp công tác với các Hiệp hội DN ngành nghề trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các Hiệp hội.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiêp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều ý kiến phát biểu đóng góp và đề xuất để trong thời gian tới cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hoá hoạt động hiệu quả hơn, trong đó các ý kiến tập trung nhiều vào các nội dung như: cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tính bền vững trong phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đưa Thanh Hoá trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế phát triển cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ trong năm 2016. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chung tay cùng tỉnh trong công việc xoá đói giảm nghèo và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng xin tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời khẳng định UBND tỉnh cũng đã và đang chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành thay đổi mạnh mẽ theo hướng cải cách và phục vụ doanh nghiệp.

Thiên Hương