(DĐDN) - Theo phản ánh của các DN, hiện DN đang gặp vướng mắc trong việc xử lý phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu vật tư dư thừa NK để gia công. Điều đáng nói, những vướng mắc này lại đến từ Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Chính vì vậy, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến DN để sửa đổi, thay thế nội dung Thông tư này.

Kiểm tra chuyên ngành tại Cửa khẩu Lao Bảo. Ảnh: Quốc Tuấn

Hải quan chẳng biết hướng dẫn DN ra sao?

Tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/9/2016 quy định: "Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan Hải quan”.

Trong khi đó, Khoản 5, Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì quy định: "Đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu thì khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế".

Trước quy định này, DN băn khoăn nên thực hiện theo văn bản nào bởi hai văn bản này đều có hiệu lực.

Phía hải quan cũng không biết làm thế nào vì Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế XK, thuế NK nhưng Bộ Tài chính chưa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện nên chiểu theo tính pháp lý của các văn bản, phía hải quan cũng chỉ biết hướng dẫn: Nghị định là văn bản quy phạm pháp luật cao hơn Thông tư, vì vậy, các DN thực hiện theo quy định tại Nghị định 134.

Sửa theo hướng nào?

Hơn nữa, tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về báo cáo quyết toán: Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, DN phải thực hiện báo cáo quyết toán.

Theo Cục Hải quan TP HCM, đối với loại hình sản xuất xuất khẩu, thời hạn ân hạn thuế 275 ngày, nếu bắt DN phải chờ đến kết thúc năm tài chính mới báo cáo quyết toán trong khi thời hạn ân hạn thuế đã hết 275 ngày, người khai hải quan sẽ chịu phát sinh nợ thuế, phạt chậm.

Từ bất cập này, Cục Hải quan TP HCM đề nghị, ngoài quy định chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính phải báo cáo quyết toán nên quy định bổ sung quyết toán thuế khi kết thúc thời hạn ân hạn thuế.

Chính vì thế, Ban soạn thảo cho biết sẽ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC lên tới 60 điều, khoản; bổ sung mới 06 Điều và bãi bỏ 7 Điều. Ngoài ra, sẽ pháp lý hóa một số nội dung đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn khi thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Minh Nguyên