Các đại biểu HĐND thành phố bấm nút thông qua Nghị quyết tại kỳ họp lần thứ 6

Các đại biểu HĐND thành phố bấm nút thông qua Nghị quyết tại kỳ họp lần thứ 6

 

Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, đối với học sinh theo học bậc học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2018 - 2019 tại khu vực thành thị là 155.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 45.000 so với năm liền kề; với các trường tại khu vực nông thôn là 75.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 20.000 đồng so với năm học trước; và các trường thuộc khu vực miền núi là 19.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 5.000 đồng. 

"Số tăng thu học phí một phần sẽ được dùng để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định và phần còn lại để chi sự nghiệp giáo dục hàng năm. Mức thu học phí phù hợp với khả năng chi trả của người dân thành phố; đồng thời không làm ảnh hưởng đến học sinh hộ nghèo, học sinh diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Trung ương", ông Dũng nói.

Tổng số thu học phí theo mức thu mới dự kiến đạt hơn 939 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với năm học trước; khu vực thành thị tăng 170,480 tỷ đồng; khu vực nông thôn tăng 93,267 tỷ đồng; vùng miền núi tăng 0,766 tỷ đồng. Tiền thu học phí chiếm tỷ lệ 11,3% tổng số chi hoạt động thường xuyên của thành phố. Do vậy, ông Dũng cho biết, dù học phí tăng nhưng nguồn kinh phí chi thường xuyên cho giáo dục mầm non và phổ thông công lập chủ yếu vẫn từ ngân sách nhà nước.

Ban Văn hóa Xã hội đồng tình với đề xuất mức học phí cho bậc học mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên của UBND thành phố trình HĐND trong kỳ họp lần này. theo ông Trần Thế Cương, mức thu học phí mới phù hợp với điều kiện kinh tế các khu dân cư nhưng không quá cao và nằm trong khung học phí quy định trong Nghị định của Chính phủ. 

Bên cạnh đó, học phí hàng năm sẽ điều chỉnh tăng dần trong khung quy định, đến năm học 2020-2021 mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định của Chính phủ đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi.

Đồng thời ông Cương cho rằng, UBND cần làm tốt công tác tuyên truyền để người dân Thủ đô hiểu và đồng thuận. Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ công tác thu học phí, tránh xảy ra việc lạm thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện và tình trạng dạy thêm, học thêm của các trường; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch.