Việc giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 sẽ tác động tích cực đến sự duy trì sản xuất kinh doanh trong đại dịchThe Diamond Park tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội

Việc giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ tác động tích cực đến sự duy trì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (Ảnh: Dự án The Diamond Park Mê Linh)

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (người thuê đất).

Về mức giảm tiền thuê đất, giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với người thuê đất nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2020 và tiền chậm nộp (nếu có).

Được biết, từ đầu năm tới nay, sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của cả nước. Đặc biệt, việc cấm biên đã dẫn đến nhiều đơn vị khó khăn trong nguồn cung nguyên liệu sản xuất, cũng như khó khăn trong xuất khẩu.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng năm 2020, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 32.700 doanh nghiệp, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước; 21.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 8.900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng với COVID-19.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp thể hiện rõ không mặn mà với giãn thuế, bởi “giãn” thêm thời gian nộp, chứ không phải là giảm hay hoãn vô thời hạn, trong khi số thuế phải nộp không quá nhiều do thời gian dịch bệnh hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, không phát sinh nhiều doanh thu, dẫn đến số thuế phải nộp cũng không cao.

Trong khi đó, việc giãn nộp tiền thuê đất lại có những dấu hiệu tích cực bởi dùng không hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp cũng không tránh khỏi tiền thuê đất vì đã trả theo năm.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam, tiền thuê đất có cơ cấu rất lớn được tính trực tiếp vào chi phí doanh nghiệp. Nếu tiền thuê đất cao thì sẽ dẫn đến giá thành sản phẩm cao. Việc giảm tiền thuê đất hữu hiệu trong việc hỗ trợ doanh nghiệp hơn là giảm, giãn thuế như các chính sách trước đó.

Đồng quan điểm, theo một số chuyên gia, việc giảm tiền thuê đất sẽ là một trong những "mỏ neo" để giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành, vượt qua đại dịch bởi lẽ với gánh nặng không bán được hàng, tiền thuê đất hàng năm là một khoản tiền khá lớn đối với các cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, con số 15% không tác động quá lớn đến doanh nghiệp.

Trước đó, hồi tháng 4/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có kiến nghị gửi Chính phủ về việc xem xét miễn tiền thuê đất 6 tháng đầu năm 2020 cho tất cả các trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm do ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị trường hợp đến ngày 30/6 mà chưa khôi phục sản xuất thì xem xét để miễn các tháng còn lại của năm 2020.

Đối với việc nộp tiền sử dụng đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị cho phép doanh nghiệp nộp chậm 6 tháng kể từ ngày có thông báo nộp tiền sử dụng đất; xem xét giảm số tiền tương ứng với 6 tháng sử dụng đất.