Theo đó, Eximbank cho biết họ đã thực thi các giải pháp cơ bản gồm: Ban hành công văn tới tất cả các Khối Phòng/Ban Hội sở, các chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống Eximbank để triển khai chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước tại công văn số 1126/NHNN-TTGSNH ngày 23/02/2018 v/v đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm tại các TCTD.

Những vụ việc xảy ra với Eximbank thời gian qua cho thấy ngân hàng vẫn cần tái cấu trúc quyết liệt về quản trị

Những vụ việc xảy ra với Eximbank thời gian qua cho thấy ngân hàng vẫn cần tái cấu trúc quyết liệt về quản trị

Thực hiện kiểm tra, rà soát lại công tác huy động vốn trong toàn hệ thống. Theo đó Eximbank đã kiểm tra toàn bộ các khoản rút tiền gửi tiết kiệm có giá trị lớn từ 02 tỷ đồng trở lên, đặc biệt là việc rà soát đối với các khách hàng có tiền gửi lớn, rút tiền từng phần và rút tiền theo ủy quyền để đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng quy định về tiền gửi tiết kiệm.

Tổ chức tập huấn đào tạo về các rủi ro hoạt động cho Lãnh đạo Phòng dịch vụ khách hàng và Lãnh đạo phòng giao dịch trong toàn hệ thống, theo đó cán bộ tham dự sẽ được tập huấn nâng cao công tác quản trị, kiểm soát đối với rủi ro trong hoạt động huy động, chi trả tiền gửi của khách hàng. Nâng cao vai trò của cấp kiểm soát trực tiếp giao dịch để hạn chế rủi ro hoạt động.

Ngoài ra, Eximbank còn chỉnh sửa các quy định để tăng cường công tác quản trị rủi ro như: Sửa đổi quy định về nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm tại Eximbank, theo đó khi khách hàng rút gốc lãi một phần thì hồ sơ gốc lưu chứng từ phải có bản sao chụp thẻ tiết kiệm của khách hàng, có chữ ký xác nhận của giao dịch viên, kiểm soát viên để làm cơ sở kiểm tra, giám sát; Ban hành Quy trình nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn mới theo Quyết định số 1759/2017/EIB/QĐ-TGĐ bổ sung thêm các quy định để quản lý rủi ro liên quan đến tiền gửi tiết kiệm; Ban hành các văn bản về việc chấn chỉnh hoạt động, tuân thủ quy định về tiền gửi tiết kiệm tại Eximbank và tăng cường các biện pháp phòng chống rủi ro gian lận trong giao dịch tiền gửi tiết kiệm; Ra quyết định hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh  toán; Thông báo về việc chuẩn hóa CIF ủy quyền, CIF giám hộ, mẫu dấu và hướng dẫn trên Korebank; Thông báo hướng dẫn liên quan đến văn bản ủy quyền.

Đặc biệt, Eximbank cũng cho biết hiện tại, ngân hàng đang cung cấp các dịch vụ tiện ích qua phương tiện điện tử để khách hàng có thể chủ động quản lý, kiểm tra thông tin tài khoản của chính mình gồm Internet Banking, Mobile Banking, SMS banking (truy vấn/nhận tin nhắn biến động số dư của tài khoản thanh toán). 

Sau vụ khám xét, khởi tố 5 nhân viên ngân hàng liên quan đến vụ khởi tố và truy nã nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Tp HCM Lê Nguyễn Hưng về tội cố ý làm trái quy định quản lý của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Eximbank cũng đã điều động và phân công một thành viên Ban Điều hành kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP.HCM để tăng cường công tác quản trị ngân hàng.

Ngân hàng cũng đưa ra nhiều giải pháp khác để tăng cường đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi, đảm bảo quyền lợi của tổ chức và khách hàng. Các giải pháp bổ sung dự kiến sẽ thực thi thời gian tới.