(DĐDN) - Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa yêu cầu các đơn vị thành viên đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ tốt các hoạt động văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của nhân dân trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên trong dịp lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5/2014.

EVNCPC cũng lưu ý các đơn vị: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nguồn lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định trong dịp lễ 30/4 và 01/5/2014; Không thực hiện cắt điện trong các ngày 30/4 và 01/5/2014, trừ trường hợp xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt có sự chỉ đạo của lãnh đạo EVN và EVNCPC; Ưu tiên đảm bảo điện và bố trí máy phát điện diezel dự phòng tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá lớn của địa phương; Phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương bảo vệ an ninh và an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành hệ thống điện; Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo ổn định và thông suốt phục vụ công tác điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành xử lý sự cố.

N.Phước