(DĐDN) - Phấn đấu đưa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thành một trong bốn đơn vị Điện lực hàng đầu trong cộng đồng các nước ASEAN là một trong những mục tiêu của EVN trong giai đoạn 2016 - 2020.

Toan canh dap TD Son La copy Công trình Thủy điện Sơn La - công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á của EVN đã hoàn thành phát điện vượt trước thời hạn 3 năm so với Nghị quyết của Quốc hội.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Giai đoạn tăng tốc

EVN cho biết, trong giai đoạn 2011-2015, EVN đã đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển KT-XH của đất nước. Đến cuối năm 2015, tổng công suất các nguồn điện trên toàn quốc là 38.800 MW, trong đó các nguồn điện do EVN sở hữu là 23.580 MW (chiếm 60,8% công suất đặt của hệ thống), tăng 1,8 lần so với năm 2010.

World Bank đánh giá Việt Nam là quốc gia thực hiện thành công và đạt hiệu quả cao về đầu tư điện nông thôn.

Giai đoạn 2011 - 2015, EVN đã thực hiện khối lượng lớn đầu tư nguồn và lưới điện, hoàn thành được nhiều dự án, tăng cường năng lực cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cấp điện cho miền Nam, cho thủ đô Hà Nội và các vùng kinh tế trọng điểm. Đây cũng là thời kỳ có khối lượng và tốc độ đầu tư lớn nhất trong quá trình phát triển của EVN, góp phần tạo dựng hệ thống cơ sở hạ tầng điện lực với quy mô bề thế, đứng thứ 3 trong các nước ASEAN và thứ 31 thế giới. EVN đã hoàn thành đưa vào phát điện 34 tổ máy thuộc 17 dự án với tổng công suất 9.852 MW (bằng 125% so với Quy hoạch điện VII được duyệt); Hoàn thành đóng điện 885 công trình lưới điện từ 110 - 500kV với tổng chiều dài đường dây trên 12.500km và tổng dung lượng trạm biến áp tăng thêm gần 60.000 MVA, đảm bảo đấu nối, truyền tải công suất phát các nguồn điện, tăng cường năng lực truyền tải của toàn hệ thống.

Bài liên quan

Đặc biệt, chương trình đầu tư đưa điện về nông thôn, miền núi và hải đảo đã được EVN hoàn thành vượt kế hoạch, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về Chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, thực hiện cam kết của Chính phủ đối với quốc tế về mục tiêu thiên niên kỷ xóa đói, giảm nghèo và kế hoạch đề ra trong Quyết định 1208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030. Mức độ phủ điện đến các hộ dân vùng sâu, vùng xa của Việt Nam là thành tựu mà không nhiều quốc gia trên thế giới đạt được. Theo đánh giá của World Bank, Việt Nam là quốc gia thực hiện thành công và đạt hiệu quả cao về đầu tư điện nông thôn.

Đảm bảo mức tăng trưởng điện bình quân 10,5-11%/năm

Thực hiện Kế hoạch 5 năm (2016-2020), EVN phấn đấu đảm bảo cung cấp điện với mức tăng trưởng điện bình quân 10,5-11%/năm. Điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tới năm 2020 khoảng 262-270 tỷ kWh, điện sản xuất của các nhà máy điện trong EVN chiếm khoảng 35-40% tổng nhu cầu; Đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm và các nguồn điện cấp bách, huy động đủ vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư giai đoạn 2016-2020 trên 600.000 tỷ đồng; hoàn thành các dự án trong Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2013-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2081/QĐ-TTg ngày 8/11/2013, đảm bảo hầu hết các hộ dân khu vực nông thôn có điện.

 Hoàng Oanh 

>> EVN: Đồng bộ giải pháp hỗ trợ khách hàng