Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 165 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 33,5 tỷ đồng. Công ty Nhựa Thiếu niên tiền phong miền trung đã vượt khó, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh.

Trụ sở Nhựa Tiền Phong miền Trung

Trụ sở Nhựa Tiền Phong miền Trung

Trong năm 2020, công ty đã thực hiện các giải pháp đồng bộ như đầu tư thiết bị tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tiết kiệm tối đa nguyên liệu. Công ty đã sắp xếp và quy hoạch lại mặt bằng khu vực phân xưởng sản xuất; hệ thống kho để tiếp nhận hơn 6000 tấn nguyên liệu đảm bảo các điều kiện về bảo quản nguyên liệu và không ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

Cùng với việc sắp xếp lại lao động tại các bộ phận nhằm đảm bảo hiệu quả công việc và tăng năng suất lao động, chính sách trả lương cũng thay đổi. Thu nhập của người lao động được chi trả theo vị trí công việc, theo hiệu suất và năng lực của người lao động. Đây là sự khác biệt lớn so với chính sách trả lương trong thời gian vừa qua, mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Nhựa Tiền Phong miền Trung vinh danh những cá nhân xuất sắc

Ông Chu Văn Phương, ủy viên HĐQT, TGĐ công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Chủ tịch HĐ thành viên công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong miền Trung vinh danh những cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển 

Dự kiến trong năm 2021, Công ty TNHH Nhựa Tiền Phong Miền trung đặt ra chỉ tiêu sẽ đạt doanh thu là 500 tỷ đồng.

Ông Chu Văn Phương, ủy viên HĐQT, TGĐ công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, chủ tịch HĐ thành viên công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền Phong miền Trung khẳng định, đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên công ty Nhựa Tiền Phong miền Trung. Ông tin rằng năm 2021 dù còn không ít khó khăn nhưng với đội ngũ ngày càng lớn mạnh, chắc chắn công ty Nhựa Tiền Phong miền Trung sẽ vượt qua và dành được những thành quả tốt nhất. Ông Phương cũng thay mặt ban lãnh đạo công ty vinh danh những cá nhân cán bộ công nhân viên, những quản lý xuất sắc nhất, ghi nhận những đóng góp của họ cho sự phát triển không ngừng của Nhựa Tiền Phong miền trung trong thời gian qua.