Để lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản biện xã hội, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã tiến hành tổ chức nhiều cuộc “họp khẩn” nhằm thảo luận về vấn đề này.

br class=

Đường Cao Thắng, Tp Vinh dự kiến tăng giá đất ở mức cao nhất 65 triệu đồng/m2 giai đoạn 2020-2024

Doanh nghiệp cùng lúc “gánh” 02 khoản tăng đột biến

Để xây dựng bảng giá đất áp dụng cho giai đoạn 2020-2024, từ ngày 20/03/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo do ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan và UBND huyện, thành, thị xã triển khai nhiệm vụ xây dựng bảng giá đất trên địa bàn để tổng hợp, báo cáo trình cấp có thẩm quyền.

Theo lộ trình nói trên, Sở TN&MT đã triển khai xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 theo chiều hướng tăng không quá 30% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất do Chính phủ quy định. Cụ thể gồm đất ở tại đô thị; đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị có khả năng sinh lợi cao, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ thì căn cứ vào thực tế tại địa phương.

Tuy nhiên, theo các căn cứ, điều khoản mà Sở TN&MT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến thông qua để trình HĐND thông qua cho thấy, việc tăng bảng giá đất đang khiến doanh nghiệp rơi vào thế phải “gánh” cùng lúc 02 khoản tăng mang tính đột biến.

Đó là cùng một lúc, doanh nghiệp vừa phải chịu tăng mức sản của giá đất chung, vừa phải chịu tăng tỷ lệ phần trăm đối với giá đất thương mại, dịch vụ. Mức tăng giá đất thương mại, dịch vụ biến động từ 50% lên 60% so với mức giá đất ở. Mặt khác, theo dự thảo thì đất sản xuất, kinh doanh phục vụ khai thác khoảng sản tăng từ 100% lên 150% so với mức giá đất ở liền kề hoặc vị trí tương đương.

Cũng theo dự thảo này, bảng giá đất tại địa bàn Tp Vinh tăng cao nhất từ mức cao nhất 51 triệu đồng/m2 (2015-2019) nay lên tới mức cao nhất 65 triệu đồng/m2; đường Hồ Tùng Mậu mức tăng cao nhất 30 triệu đồng/m2 (2015-2019) nay lên tới mức cao nhất 40 triệu đồng/m2, tăng 167% so với gia đoạn 2015-2019.

Riêng các huyện, thị thì có nơi chênh lệch mức tăng cao nhất tới 333% so với giai đoạn 2015-2019 như ở 2 xã miền núi thấp Hồng Sơn, Giang Sơn của huyện Đô Lương đoạn QL 15A đi qua. Hay như tại tuyến đường liên xã Ngọc Sơn-Lam Sơn-Bồi Sơn huyện Đô Lương mức tăng cao nhất lên tới 400% so với chênh lệch mức giá giai đoạn 2015-2019. Ở một số xã vùng núi cao của huyện Tương Dương có nơi mức tăng cao nhất 500% và thấp nhất trên 200% so với chênh lệch mức giá giai đoạn 2015-2019…

Điều chỉnh mức tăng phải hài hòa, hợp lý

Trước lộ trình xây dựng điều chỉnh tăng bảng giá đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn Nghệ An trình kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh diễn ra vào ngày 10/12 đến 12/12/2019 đã nhận được sự phản ánh dữ dội từ cộng đồng doanh nghiệp.

Bởi dựa vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn Nghệ An nhiều nơi chưa tương xứng, phù hợp với mức điều chỉnh tăng trong giai đoạn 2020-2024. Nếu điều chỉnh mức tăng quá cao như vậy sẽ khiến môi trường thu hút đầu tư vào Nghệ An gặp không ít khó khăn vì doanh nghiệp còn phải tính toán bài toán thu-chi khi xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh vào địa phương.

Và, đây là vấn đề phải đặt lên hàng đầu cho sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Các kiến nghị về việc điều chỉnh mức tăng bảng giá đất thời gian tới trên địa bàn cần phải đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, người dân, ngân sách Nhà nước, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng và an sinh xã hội cũng đã được MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị góp ý, phản biện xã hội dự thảo Bảng giá đất tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2024 diễn ra vào ngày 5/12/2019 vừa qua.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, VCCI chi nhánh Nghệ An, các Hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã thẳng thắn nêu hàng chục lượt kiến nghị, luận điểm, luận cứ phân tích về bảng dự thảo tăng giá đất 2020-2024.

Đến ngày 09/10, trước khi kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An lần thứ 12, khóa XVII diễn ra đúng 01 ngày, tại Hội nghị lần thứ 17, vấn đề điều chỉnh tăng giá đất giai đoạn 2020-2024 cũng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An cho ý kiến, bàn thảo.

Tại cuộc họp, ông Thái Thanh Quý – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, vấn đề điều chỉnh tăng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 cũng đã được Ban thường vụ và cộng đồng doanh nghiệp cho ý kiến. UBND tỉnh cũng đã tổ chức 4 cuộc họp để tính toán lại và bảng giá đất chung, dự kiến tăng so với bảng giá hiện hành từ 1,1 đến 1,34 lần. Vấn đề điều chỉnh tăng phần trăm giá đất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, giá đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh phục vụ mục đích khai thác khoáng sản… cũng đã được đưa ra đánh giá, tính toán.

Ông Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đánh giá cụ thể hơn để điều chỉnh mức tăng giá đất, đặc biệt là ở vùng công nghiệp giai đoạn 2020-2024 phù hợp hơn.