LTS: Diễn đàn Khởi nghiệp ASEAN 2020 hợp tác phát triển minh bạch và bền vững trong thời đại số sẽ tập trung thảo luận về những chính sách, cơ chế để thúc đẩy hợp tác khởi nghiệp giữa các nước ASEAN, phấn đấu đưa ASEAN trở thành trung tâm phát triển khởi nghiệp bền vững.

Dự án Mạng lưới khởi nghiệp công nghệ số ASEAN - Digital STARS là sáng kiến của ASEAN BAC Việt Nam hướng tới việc tạo dựng một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số trong ASEAN. 

 Nền kinh tế internet của khu vực Đông Nam Á được định giá 100 tỷ USD trong năm 2019. Dự kiến đến năm 2025, con số này sẽ tăng lên 300 tỷ USD.

Nền kinh tế internet của khu vực Đông Nam Á được định giá 100 tỷ USD trong năm 2019. Dự kiến đến năm 2025, con số này sẽ tăng lên 300 tỷ USD.

Năm 2020 là năm Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, ASEAN BAC chủ trì nhiều cuộc đối thoại, báo cáo khuyến nghị doanh nghiệp trực tiếp với Bộ trưởng Kinh tế và Lãnh đạo cấp cao ASEAN xuyên suốt trong năm và triển khai Dự án di sản Mạng lưới khởi nghiệp Công nghệ số (Digital STARS) theo định hướng “ASEAN số vì sự phát triển bền vững”.

Tiếp nối trọng tâm của ASEAN BAC 2019 về CMCN 4.0, chủ đề của ASEAN BAC 2020 là “ASEAN số vì sự phát triển bền vững” và nhấn mạnh đến tác động của kỷ nguyên số; Gắn kết phát triển kinh tế với phát triển xã hội: bền vững và bao trùm; và thể hiện tính tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp: đối mới, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của khu vực.

Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, Chủ tịch Dự án di sản ASEAN Digital STARS chia sẻ: “Đại dịch đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nền kinh tế trong khu vực, sản xuất bị gián đoạn, nhu cầu suy giảm, chuỗi cung ứng bị đứt gẫy… Tuy nhiên, nhìn ở khía cạnh tích cực, đây lại là cú hích thúc đẩy các doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi số. Hỗ trợ MSMEs chuyển đổi số cũng sẽ mang đến các cơ hội bình đẳng, thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng bao trùm”.

Chính vì vậy, trọng tâm của dự án nhằm giúp các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) sẵn sàng ứng phó với các cơ hội và thách thức đến từ kỷ nguyên số và sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh để có thể phát triển lớn mạnh và bền vững hơn. Hỗ trợ MSMEs chuyển đổi số cũng sẽ mang đến các cơ hội bình đẳng cho các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, doanh nhân trẻ, người nghèo… đưa yếu tố con người vào trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.