LTS: Diễn đàn Khởi nghiệp ASEAN 2020 hợp tác phát triển minh bạch và bền vững trong thời đại số sẽ tập trung thảo luận về những chính sách, cơ chế để thúc đẩy hợp tác khởi nghiệp giữa các nước ASEAN, phấn đấu đưa ASEAN trở thành trung tâm phát triển khởi nghiệp bền vững.

 Dự án Mạng lưới khởi nghiệp ASEAN công nghệ số - Digital STARS 2020 năm trong chuỗi hoạt động doanh nghiệp trong năm ASEAN 2020 do VCCI chủ trì, theo sự phân công của Ủy ban quốc gia ASEAN 2020.

Dự án Mạng lưới khởi nghiệp ASEAN công nghệ số - Digital STARS 2020 năm trong chuỗi hoạt động doanh nghiệp trong năm ASEAN 2020 do VCCI chủ trì, theo sự phân công của Ủy ban quốc gia ASEAN 2020.

Khởi nghiệp của các nước ASEAN nhưng có sức ảnh hưởng lớn không chỉ trong khu vực mà còn cả châu Á về các hoạt động hỗ  trợ, thúc đẩy khởi nghiệp, nhằm tạo sự phát triển minh bạch và bền vững trong thời đại số.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về Khởi nghiệp ASEAN – Hàn Quốc, Chính phủ Việt Nam cũng như các nước ASEAN đều khẳng định khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo rất quan trọng trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia hiện nay.

Nỗ lực của các quốc gia

Mỗi quốc gia trong khu vực ASEAN đều theo đuổi chính sách hỗ trợ khởi nghiệp riêng. Singapore đã đặt mục tiêu chiến lược trở thành “Quốc gia thông minh” (Smart Nation) và đang có những bước đi mạnh mẽ để đạt được mục tiêu này, trong đó có Kế hoạch Nghiên cứu, Đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp 2020 (Rie 2020). Thái Lan coi “các startup là trụ cột quan trọng, họ là những chiến binh kinh tế mới (New economic warriors) tạo ra các lợi ích kinh tế - xã hội, định hình nền kinh tế Đổi mới sáng tạo (Innovation - based economy), giúp nước này thoát khởi bẫy thu nhập trung bình”.

Trong khi Malaysia có một hệ sinh thái phù hợp cho các startup công nghệ toàn cầu định cư và phát triển. Với nỗ lực khẳng định vị trí là trung tâm startup trong khu vực, Chính phủ nước này đang thúc đẩy thu hút các tập đoàn hàng đầu thế giới đặt trụ sở tại Malaysia nhằm đẩy mạnh sự phát triển của cộng đồng startup tại Malaixia và Đông Nam Á.

Còn Việt Nam đang trở thành một “Quốc gia khởi nghiệp” với những con số ấn tượng về cả số lượng và mật độ startup (Công ty khởi nghiệp). Tuy nhiên so với một số nước trong khu vực ASEAN như Singapore, Malaysia, Indonesia thì Việt Nam vẫn còn đứng sau một số nước về mức độ thu hút vốn đầu tư cho khởi nghiệp.

Vì vậy, việc đề xuất những chính sách hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp không chỉ cho riêng Việt Nam mà những nước khác trong khu vực, góp phần đưa ASEAN trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Châu Á và trên thế giới đang là nhu cầu cấp thiết. Bên cạnh đó, Chính phủ các nước ASEAN cũng cần tạo ra một môi trường thuận lợi và minh bạch để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp mới đẩy mạnh thu hút đầu tư và hoạt động hiệu quả hơn trong thời đại công nghệ số như hiện nay.

Cần lắm “sức mạnh toàn cầu”

Cách đây 6 năm, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 9966/VPCP – V.I ngày 12/12/2014 về thúc đẩy thực hiện liêm chính trong kinh doanh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã triển khai Chương trình hành động thúc đẩy thực hiện liêm chính trong kinh doanh.

Ở giai đoạn mới, nằm trong dự án Thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch tại các nước ASEAN giai đoạn 2018 – 2021, chúng tôi đang triển khai một hợp phần mới “Thúc đẩy kinh doanh minh bạch cho các doanh nghiệp mới”… Qua đó, dự án giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, các startup có cơ hội kêu gọi và thu hút được nguồn vốn từ các nhà đầu tư cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác nước ngoài. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số, minh bạch và liêm chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp thúc đẩy quan hệ hợp tác và làm ăn lâu dài với đối tác trong khu vực và trên thế giới.

Các nước ASEAN với những thế mạnh riêng về khởi nghiệp sẽ cùng tập hợp “sức mạnh bó đũa” để trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực và châu Á. Và hơn cả, các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ lan tỏa về kinh doanh liêm chính trong cộng đồng khởi nghiệp để hướng tới sự phát triển minh bạch và bền vững trong thời đại số.

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc – UNDP thông qua sự tài trợ của Quỹ Thịnh Vượng Anh đã triển khai dự án “Thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch tại các nước ASEAN” giai đoạn 2018 – 2021 tại 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có vinh dự được UNDP đề xuất cùng phối hợp thực hiện dự án trong những năm qua.