dfbzfb

Các trường hợp không được cấp đăng ký và biển số xe cơ giới, được quy định tại khoản 4 Điều 47 của dự thảo

Cụ thể, những hồ sơ xe không đảm bảo thủ tục theo quy định như: xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị cắt hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung hoặc xe đục số máy, số khung hoặc đục số máy hoặc đục số khung; xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

Đặc biệt, đối với xe tranh chấp dân sự, xe có vị trí lắp đặt biển số gây khó khăn cho người quan sát và không đúng các quy định khác của pháp luật cũng thuộc trường hợp không được cấp đăng ký và biển số xe.

Các trường hợp không được cấp đăng ký và biển số xe cơ giới như đã nêu, được quy định tại khoản 4 Điều 47 của dự thảo.

Cũng tại dự thảo, Bộ Công an nêu rõ các trường hợp bị thu hồi đăng ký và biển số xe như: Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan; xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác; xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam; xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác; xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, đối với xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe; xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị cắt hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung hoặc xe đục số máy, số khung hoặc đục số máy hoặc đục số khung có kết luận của cơ quan có thẩm quyền có hành vi cố ý giao nhận hàng hóa nhập lậu hoặc không tìm thấy người thực hiện hành vi đục lại số máy, số khung; xe phải thu hồi biển số theo yêu cầu của cơ quan đăng ký xe; xe đã đăng ký, cấp biển số, khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe. Tất cả đều thuộc diện bị thu hồi đăng ký và biển số được quy định theo khoản 1 Điều 48 của dự thảo.