Tuy nhiên, tôi thấy để nghị định đi vào cuộc sống còn xa vời lắm. Địa phương không có quỹ đất dành cho HTX nông nghiệp, nhưng đối với công ty thì khác. Để thuê được đất làm trụ sở, nhà kho, sân phơi chúng tôi phải mất cả năm trời và phải đi lại rất nhiều lần làm mất thời gian cũng như ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi.

Bên cạnh đó, những khoản chi phí không chính thức thì không thể kể hết được, nhiều khi có những khoản chi phí không chính thức rất lớn nhưng không giải quyết được vấn đề gì làm cho HTX vốn đã khó khăn lại càng khó khăn thêm. Ngoài ra, về vấn đề vay vốn thì vô cùng khó khăn, HTX không thể tiếp cận được với các nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng hay các tổ chức tín dụng khác. Đặc biệt, có những dự án chính quyền địa phương hứa sau khi xây dựng xong sẽ có sự hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, nhưng cuối cùng chúng tôi lại phải tự xoay sở và không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các cấp chính quyền.

Mong rằng, chính quyền các cấp sớm đưa Nghị định của Chính phủ đi vào cuộc sống để tạo điều kiện cho những HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như chúng tôi có thể tiếp cận được với những nguồn vốn vay ưu đãi cũng như có quỹ đất đủ lớn để mở rộng sản xuất và đưa các sản phẩm nông nghiệp của địa của địa phương ra thị trường thế giới.