ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: kinh nghiệm từ các quốc gia cũng như ngay tại Việt Nam cho thấy, cách làm, phương pháp làm sẽ quyết định sự thành bại. Ảnh: Nguyễn Việt

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: Kinh nghiệm từ các quốc gia cũng như ngay tại Việt Nam cho thấy, cách làm, phương pháp làm sẽ quyết định sự thành bại. Ảnh: Nguyễn Việt

Ông Nghĩa ủng hộ chủ trương nhưng cho rằng, kinh nghiệm từ các quốc gia cũng như ngay tại Việt Nam cho thấy, cách làm, phương pháp làm sẽ quyết định sự thành bại, vì đây là đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, một trong những đơn vị hành chính của Việt Nam mà không giống như các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao chỉ mang tính chất đơn thuần là kinh tế. Còn đây là khu hành chính – kinh tế mà Việt Nam chưa có tiền lệ. Chúng ta có thành phố, tỉnh, quận, huyện nhưng chưa từng có đơn vị này.

Theo góp ý của ông Nghĩa, 4 nhận xét của Ủy ban Pháp luật Quốc hội, thứ nhất hiện chúng ta đã có 325 khu chế xuất, 3 khu công nghệ cao, 26 khu kinh tế cửa khẩu, 16 khu kinh tế ven biển, (trong này cũng có Vân Đồn, Phú Quốc và Vân Phong), 7 khu công nghệ thông tin tập trung, 9 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Những khu này đều có những yếu tố đặc thù và ưu đãi nhất định. Ông Nghĩa nhất trí với Ủy ban Pháp luật Quốc hội là đề nghị Chính phủ có một đánh giá tổng thể và kỹ lưỡng hơn, rút ra bài học và so sánh với thế giới.

“Đây là điểm vừa đóng góp vào việc làm luật, đồng thời cũng đóng góp vào những quyết định khi đưa ra chính sách ưu đãi chọn lựa địa bàn, khu vực cần đầu tư”, ông Nghĩa nói.

Vẫn theo ông Nghĩa, khi thành lập các đặc khu này giống như một dự án đầu tư nhưng lại hơn dự án đầu tư thông thường ở chỗ, có những dự án đầu tư lên đến 20 tỷ USD nhưng chỉ có ý nghĩa về tài chính, kinh tế. Còn với đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt thì “dính” đến hàng trăm nghìn dân, cho nên đây vừa là dự án đầu tư mang tính chất kinh tế, đồng thời lại liên quan rất nhiều đến kinh tế, chính trị, xã hội.

“Vì vậy, việc làm rõ tính khả thi về ngân sách, sự hỗ trợ từ trung ương như thế nào cũng cần được phân tích chi tiết”, ông Nghĩa cho biết.

Ngoài ra, ông Nghĩa cũng ủng hộ Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về 2 điểm, thứ nhất là 3 đơn vị (Vân Phong, Phú Quốc và Vân Đồn) có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh do đó cần phải làm rõ sự bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Thứ hai, quan tâm tới việc bảo tồn các giá trị tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, đặc biệt là tài nguyên biển đảo và rừng phòng hộ.