Nhìn từ kinh nghiệm các nước phát triển, Việt Nam muốn sớm đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cho thị trường bất động sản, rất cần có các giải pháp phù hợp, trong đó đặc biệt chú trọng giải pháp đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực cho đào tạo. 

Trước tiên là thống nhất một đầu mối biên soạn giáo trình chuyên ngành bất động sản theo từng phân ngành rõ rệt, và khi biên soạn giáo trình nên phân biệt giữa kiến thức thực hành và kiến thức hàn lâm để đưa vào đào tạo tránh tình trạng môn nào cũng học nhưng không có môn nào giỏi và làm được việc.

Bên cạnh đó, cần thành lập một cơ quan chuyên trách cho thị trường bất động sản như: Viện nghiên cứu và phát triển thị trường bất động sản. Viện này cần được Chính phủ thành lập và chịu trách nhiệm quản lý về mặt nhà nước. Đây sẽ là nơi qui tụ các chuyên gia đầu ngành bất động sản, các nhà giáo dục ở các trường kinh tế, các chuyên gia người Việt ở nước ngoài.

Vai trò của viện chính là cầu nối giữa các doanh nghiệp - chính phủ - các trường đại học, cao đẳng nhằm nghiên cứu, tư vấn, dự báo và cung cấp thông tin thị trường kịp thời. Từ đó, Chính phủ sẽ có những quyết sách phù hợp, các trường sẽ điều chỉnh kịp thời nội dung giảng dạy... Các doanh nghiệp sẽ yên tâm phát triển kinh doanh khi có nguồn nhân lực lành nghề được đào tạo bài bản.