Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương - đoàn Ninh Thuận đã khẳng định như vậy tại phiên thảo luận Quốc hội ngày 31/10.