Đại biểu Ngô Sách Thực - đoàn Bắc Giang đã nhấn mạnh như vậy trong phiên thảo luận Quốc hội ngày 31/10.