Đây là nội dung được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng công bố trong buổi họp dân được tổ chức vào chiều tối ngày 2/3 tại hội trường UBND xã Hòa Liên, TP Đà Nẵng liên quan đến chủ trương của TP liên quan đến sự việc hai nhà máy thép Dana Úc và Dana Ý.

Thời gian của buổi họp bị lùi lại khá lâu từ 16 giờ như thông báo đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày mới diễn ra đã khiến nhiều người dân bỏ ra về trước đó.

Người dân phát biểu tại buổi họp dân được tổ chức vào chiều tối ngày 2/3 tại hội trường UBND xã Hòa Liên, TP Đà Nẵng.thông báo chủ trương của TP liên quan đến sự việc hai nhà máy thép Dana Úc và Dana Ý.

Người dân phát biểu tại buổi họp dân được tổ chức vào chiều tối ngày 2/3 tại hội trường UBND xã Hòa Liên, TP Đà Nẵng.thông báo chủ trương của TP liên quan đến sự việc hai nhà máy thép Dana Úc và Dana Ý.

Ông Nguyễn Thành Tiến - Phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã thông báo kết luận của lãnh đạo UBND thành phố. Theo đó, thành phố  Đà Nẵng chủ trương phát triển kinh tế xã hội bền vững, đảm bảo môi trường, sự tồn tại của hai nhà máy thép Dana Úc và Dana Ý gây ra nhiều ý kiến và không phù hợp với quy hoạch địnhhướng phát triển tại khu vực vì vậy lãnh đạo thành phố  đi đến thống nhất chủ trương không để hai nhà máy tiếp tục hoạt động tại xã Hòa Liên.

Ban đầu người dân còn băn khoăn việc thành phố cho tạm ngừng nhà máy rồi sẽ lại tiếp tục hoạt động, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh ngay tại buổi họp giải đáp băn khoăn và khẳng định, sẽ chấm dứt hoạt động của hai nhà máy ngay từ hôm nay trên địa bàn Hòa Liên.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh ngay tại buổi họp giải đáp băn khoăn và khẳng định, sẽ chấm dứt hoạt động của hai nhà máy ngay từ hôm nay trên địa bàn Hòa Liên.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh ngay tại buổi họp giải đáp băn khoăn và khẳng định, sẽ chấm dứt hoạt động của hai nhà máy ngay từ hôm nay trên địa bàn Hòa Liên.

Trước quyết định được công bố, người dân xã Hòa Liên có mặt tại buổi họp cơ bản đồng tình chủ trương của thành phố, song vẫn còn một số những thắc mắc về cách thức chính quyền giải quyết hậu quả ô nhiễm môi trường tại khu vực và phương án đền bù.

Ông Hồ Kỳ Minh khẳng định thành phố sẽ tập trung giải quyết các vấn đề còn vướng mắc đảm bảo quyền lợi cho người dân và phù hợp quy định của pháp luật, đồng thời đề nghị các sở ngành cùng chính quyền xã Hòa Liên tập trung giải quyết các vấn đề còn lại sau chủ trương chấm dứt hoạt động hai nhà máy trên địa bàn.