Tạo thuận lợi cho DN

Ông Sơn cho biết, xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN, người nộp thuế, thời gian qua, Cục Thuế Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Hằng năm, căn cứ kế hoạch, cải cách hành chính của Tổng cục Thuế và UBND tỉnh Tuyên Quang, Cục Thuế đã xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm gắn với chức năng nhiệm vụ được giao của từng đơn vị để triển khai thực hiện trong toàn ngành.

p/DN làm thủ tục tại Chi cục Thuế TPp/Tuyên Quang. Ảnh: NM.

DN làm thủ tục tại Chi cục Thuế TP Tuyên Quang. Ảnh: NM.

Công tác cải cách hành chính đã được Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang triển khai đồng bộ với 4 nội dung: Cải cách về thể chế; cải cách thủ tục hành chính thuế; cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiện đại hóa hành chính trong công tác quản lý thuế. Trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thuế và hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Hằng quý và cả năm đều có báo cáo, đánh giá việc tổ chức thực hiện, nhằm phát hiện các khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời trong quá trình thực hiện. “Cục Thuế Tuyên Quang cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho DN, người nộp thuế” – ông Sơn cho hay.

Minh bạch các thủ tục hành chính thuế

Ông Sơn cho biết, nhằm tạo thuận lợi cho DN trong việc kê khai, nộp thuê, Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện, thành phố đã thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuế, công khai địa chỉ tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo đúng quy định của Tổng cục Thuế. Việc niêm yết được thực hiện tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế, niêm yết trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang. Ngành Thuế Tuyên Quang cũng đã phối hợp thực hiện tốt “Một cửa liên thông” trong cấp đăng ký kinh doanh, cấp mã số DN tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời phối hợp hiệu quả việc kết nối thông tin ngành Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính.

Năm 2016, tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt 1.470 tỷ đồng, bằng 108,9% so với dự toán.

Ngành Thuế cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại với DN để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế của DN. Các ý kiến, câu hỏi của DN đều được giải đáp trực tiếp tại hội nghị giúp cho DN nắm bắt sâu hơn về chính sách thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho DN thực hiện nghĩa vụ với NSNN đúng theo quy định của pháp luật.

Theo ông Sơn, việc triển khai đồng bộ kê khai và nộp thuế điện tử giúp cơ quan thuế tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác, không chỉ tạo thuận lợi cho DN và người nộp thuế mà con xây dựng hình ảnh cơ quan thuế hiện đại, năng động. Tính đến 31/12/2016, 100% DN trên địa bàn thực hiện khai, nộp thuế điện tử; tỷ lệ số chứng từ nộp thuế điện tử đạt 96,10%. tỷ lệ số tiền nộp thuế điện tử đạt 96,92%. Cả 03 chỉ tiêu đều vượt yêu cầu do Tổng cục Thuế giao... Với những hỗ trợ kịp thời của cơ quan thuế, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế, DN và ngân hàng đã mang lại tiện ích, tiết kiệm thời gian và chi phí cho DN.