(DĐDN)- Xuất phát điểm khó khăn, thiếu thốn đủ bề nhưng Cư Kuin đã nỗ lực vượt bậc trong phát huy thế mạnh, tiềm năng sẵn có để phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Vườn hồ tiêu áp dụng mô hình phát triển tốt

Năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện Cư Kuin đạt trên 11%, tổng diện tích cây trồng hàng năm của huyện đạt trên 7.800 ha, sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt trên 42.000 tấn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 50,18 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 5,36%.... diện mạo nông thôn ngày một đổi thay, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Năng Chung cho biết, 9 tháng đầu năm 2016, về kinh tế quốc doanh, toàn huyện có 4 doanh nghiệp nộp ngân sách 1,534 tỷ đồng đồng, đạt 815,95% kế hoạch (KH) cả năm, bằng 179% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, 9 tháng đầu năm nộp ngân sách 9,928 tỷ đồng, đạt 81,11% KH bằng 110,65% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế tư nhân phát triển khá ổn định, từ đầu năm đến nay đã tăng thêm 202 hộ đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn 53,335 tỷ đồng, nâng tổng số hộ đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện 2.023 hộ, với tổng số vốn 422.591 tỷ đồng. Kinh tế trang trại, trên địa bàn có 75 trang trại, trong đó có 68 trang trại chăn nuôi, 3 trang trại trồng trọt, 4 trang trại tổng hợp. Các trang trại tổ chức sản xuất với quy mô lớn, từ đó đạt kết quả sản xuất với giá trị kinh tế cao.

Song song đó, từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp huyện đã xây dựng 13 mô hình sản xuất nông nghiệp, điển hình như các mô hình: Nuôi bò luân chuyển, sản xuất nấm ăn, nuôi cá rô đầu vuông, trình diễn nền chuồng chăn nuôi heo bằng nệm mút sinh học, sản xuất lúa lai Xuyên Hương 178, phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu… đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được kiên cố hóa, góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy phát triển sản xuất.

Theo ông Nguyễn Năng Chung, thời gian tới, huyện Cư Kuin tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các ban, ngành của huyện duy trì và phát triển các mô hình đã thực hiện. Trong đó, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp kết hợp với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Ông Chung cũng nhấn mạnh, công tác xây dựng chính quyền các cấp được quan tâm, quản lý Nhà nước ngày càng hiệu quả, bộ máy của HĐND, UBND từ huyện đến xã đi vào hoạt động có nền nếp, chất lượng phục vụ nhân dân ngày một tăng lên tạo tiền đề để Cư Kuin đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở theo hướng “vì nhân dân phục vụ” thông qua việc triển khai sâu rộng quy chế dân chủ ở cơ sở trên 100% xã và các cơ quan đơn vị, đặc biệt là Pháp lệnh số 34/2007-UBTVQH (thực hiện quy định dân chủ ở xã, phường, thị trấn). Các cơ quan Nhà nước đã triển khai đồng bộ chương trình cải cách hành chính (CCHC), 100% số xã có phòng làm việc “một cửa”, tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với công dân giảm rõ rệt…

Cải cách hành chính, hút đầu tư

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Năng Chung cho biết: Từ năm 2008 đến nay, địa phương đã đầu tư xây dựng 9 nhà làm việc đạt chuẩn theo cơ chế "một cửa" tại trụ sở UBND 8 xã và UBND huyện. Cùng với đó là triển khai cơ chế “một cửa” tại 100% cơ quan hành chính huyện, xã và đẩy mạnh thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trên một số lĩnh vực: đất đai, chính sách, lao động thương binh, tư pháp.

Đến nay, 8/8 xã và 5 cơ quan của huyện đã thực hiện “một cửa liên thông”; 100% TTHC, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc của công dân, tổ chức được thực hiện công khai, minh bạch. Nhờ đó, những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC được phát hiện kịp thời, khắc phục nhanh chóng. Ngoài ra, huyện còn gắn CCHC với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại từng cơ quan, địa phương, đơn vị; phát huy sức mạnh tập thể trong thực hiện, giám sát, kiểm tra, đấu tranh với các biểu hiện và hành vi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tạo sự đồng tình, ủng hộ trong nhân dân.

Ông Nguyễn Năng Chung - Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin cho biết thêm: Quan trọng nhất, ưu tiên hàng đầu của huyện là tạo điều kiện về môi trường thông thoáng để thu hút doanh nghiệp đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, từng bước tạo uy tín, sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước...

“Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, hằng năm, huyện đều tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng và cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về CCHC do Sở Nội vụ tổ chức; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân; đồng thời khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt công tác CCHC” - ông Chung cho biết.

Với những cách làm hiệu quả, kết thúc giai đoạn 2011-2015, huyện Cư Kuin đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen và vinh dự là 1 trong 5 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh dẫn đầu về công tác CCHC; liên tục hai năm 2014 và 2015 là đơn vị dẫn đầu tỉnh về chỉ số CCHC. Với hướng đi ấy huyện Cư Kuin sẽ sớm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế xã hội đề ra trong kế hoạch, để phát triển bền vững.

Hồ Công