Vì vậy, Fado hiểu được sự phát triển bùng nổ của internet và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ của nền kinh tế số tại các quốc gia.

Theo đó, để quản lý và phát triển hệ thống thương mại điện tử tại Việt Nam theo hướng bền vững thì Nhà nước cần hoàn thiện chính sách thuế nhằm quản lý và mở rộng nguồn thu tránh thất thoát thuế với loại hình kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT). Việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT đang được thực hiện theo đúng quy định của các Luật Thuế như thuế; Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân, đi kèm đó là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế, Luật Quản lý thuế.

Đây là loại hình kinh doanh không mới, nhưng với tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ, nền kinh tế số, TMĐT ngày càng càng trở lên gần gũi tiện dụng nhưng mặt khác vẫn còn nhiều góc khuất mà văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa được quy định rõ ràng. Thêm vào đó các cơ quan quản lý nên lựa chọn phương thức xây dựng và hoàn thiện chính sách quản lý thuế trong hoạt động kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số và TMĐT.

Dưới góc độ của mô hình hoạt động kinh doanh TMĐT trên Amazon tôi đề xuất, cơ quan Thuế phải làm thế nào để các doanh nghiệp có thể thuận lợi trong việc tuân thủ các chính sách vì nếu chính sách tốt mà việc tuân thủ khó khăn thì sẽ trở thành rào cản cho nền kinh tế số. Từ đó dẫn đến tình trạng thất thu thuế khiến chúng ta không thống kê được giao dịch và đưa ra chính sách không chính xác.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn cơ quan thuế cần đưa ra giải pháp quản lý lĩnh vực dữ liệu hoạt động thương mại qua biên giới, tất cả các sàn giao dịch đều phải điều chuyển thanh toán qua Trung tâm dữ liệu quốc gia. Khi đó cơ quan thuế, hải quan, ngân hàng đều có thể truy cập và sử dụng dữ liệu của trung tâm quốc gia này để kiểm tra thông tin phục vụ cho công tác quản lý.

PHƯƠNG THANH ghi