Tôi cho rằng, Dự thảo Luật Đơn vị HCKTĐB đề xuất nâng thời gian sử dụng đất lên tối đa 99 năm đối với các dự án ưu tiên thuộc ngành, nghề khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo... không có gì đặc biệt nhiều so với các quy định luật pháp hiện hành.

Cụ thể, Luật Nhà ở 2014 cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất lên tới 50 năm và được quyền gia hạn 1 nhiệm kỳ nữa, tức là 99 năm. Chúng ta muốn xây dựng các khu kinh tế đặc biệt thì phải có luật pháp, cơ chế chính sách đặc biệt. Đặc biệt ở đây không phải chỉ so các đơn vị hành chính trong nước mà còn phải đặc biệt hơn những đặc khu kinh tế hiện có trên thế giới, có như vậy, mới có thể thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài.

Thực tế các quy định về đất đai, nhà ở hiện nay cũng chưa nhất quán. Chẳng hạn như: Luật Đất đai 2003 và Luật Nhà ở 2014 đều cho phép nhà đầu tư được giao đất ở lâu dài. Nhưng Luật Đất đai 2013 chỉ cho phép nhà đầu tư dự án nhà ở, cho thuê phải thuê lại đất của Nhà nước để thực hiện dự án. Điều này không thể khuyến khích phân khúc bất động sản nhà ở, cho thuê, trái với chiến lược phát triển nhà ở đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.Tóm lại, có thể nói việc mạnh dạng giao đất cho thuê đất lâu dài phù hợp với mục đích đầu tư sẽ góp phần tạo sự an tâm cho nhà đầu tư "rót" vốn vào các đơn vị HCKTĐB.

Hơn nữa, Luật Nhà ở và kinh doanh bất động sản 2014 đã cho phép người nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam được sở hữu nhà ở gắn với đất ở và được tham gia kinh doanh bất động sản nhà ở. Đối với đơn vị các đặc khu có thế mạnh về du lịch như Phú Quốc thì rất cần có thêm chính sách cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản du lịch, có như thế mới vực dậy được tiềm năng bất động sản du lịch nơi đây.

Tuy nhiên, một vướng mắc lớn nhất trong chính sách đất đai cho phát triển bất động sản du lịch là: hệ thống pháp luật hiện hành đang quy định đất để phát triển bất động sản du lịch-nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí vẫn là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, được sử dụng có thời hạn không quá 50 năm đối với dự án thông thường và không quá 70 năm đối với dự án đặc biệt. Quy định như vậy sẽ tạo nên lực cản cho phát triển phân khúc này vì các nhà đầu tư cá nhân muốn có các đơn vị bất động sản du lịch thuộc sở hữu của mình một cách lâu dài.