Việt nam trong thời kỳ hội nhập thương mạiquốc tế là cơ hội tốt cho các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao đến từ Việt Nam. Đối với sản phẩm chuối nhìn chung thị trường trong và ngoài nước còn rất rộng, nhu cầu sử dụng nông sản được sử dụng công nghệ cao là chủ yếu, các sản phẩm xuất khẩu cần phải đạt dược các tiêu chuẩn cao từ các quốc gia.

Hiện tại, Philipphins là nước dẫn đầu về xuất khẩu chuối nhưng họ chỉ đáp ứng được 1 phần nhỏ thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc… còn khá nhiều cơ hội cho sản phẩm chuối từ Việt Nam, về khí hậu Việt Nam đáp ứng rất tốt cho sự phát triển của cây chuối nhưng hiện tại chưa được đầu tư công nghệ toàn một cách bài bản, nên hiện tại chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Các nước Châu Âu…

Đến thời điểm này, chúng tôi có 40 ha diện tích trồng chuối tiêu hồng tại Khoái Châu, Hưng Yên và gần 70 ha tại Tây Nguyên. Tuy nhiên, toàn bộ sản lượng tại Hưng Yên chỉ đáp ứng đủ cho thị trường nội địa và chiếm 5% tổng sản lượng chuối của Công ty, còn lại 95% sản lượng chuối còn lại là các thị trường xuất khẩu như Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc… và từ năm 2019 có thêm Nhật Bản.

Cơ hội còn rất nhiều nhưng mặt hạn chế còn rất nhiều lo ngại, để xuất khẩu sang các thị trường tiêu thụ nhiều như Hoa Kỳ, các nước Châu Âu là cả 1 quá trình rất khó khăn nhất là các doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi. Muốn xuất đi được các sản phẩm cần có chất lượng cao và được đầu tư trồng đúng công nghệ mới ra được sản phẩm đủ yêu cầu.

Mặt hạn chế là quy mô doanh nghiệp nhỏ vốn ít chủ yếu là vốn tự có, các cơ chế chính sách cho doanh nghiệp nhỏ vay vốn để đầu tư công nghệ cao vào trong sản xuất rất khó khăn, các thủ tục của ngân hàng còn nhiều hạn chế nên đối với doanh nghiệp nhỏ rất khó tiếp cận.

Chính phủ cần có chính sách bảo lãnh cho sản xuất nông nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ không có tài sản thế chấp hoặc giá trị thếp chấp thấp cần vay ngắn hạn, thì các tổ chức nên có các phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp vay để đảm bảo sản xuất trong thời gian ngắn thì mới có thể hội nhập và cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc tế.

Lê Tuấn ghi